Nejstarší stavbou v Malíně je kostel sv.Jana Křtitele

[ title]
Při silnici Kolín — Čáslav na odbočce do Kutné Hory  na bývalém  předrománském hradišti z 10. století (u školy jsou zbytky příkopu a valu), u něhož vznikla osada, od l.poloviny  14. století byla majetkem kláštera sedleckého. Kostel sv.Jana Křtitele (dnes Církvečeskobratrské) je románský, původně z konce 10. století, přestavený v 12. stol.etí a opraven roku 1922.

Kostel od východu

Kostel je  jednolodní, obdélný, dvouosý, s apsidou a se severozápadní hranolovou věží z 12. století, upravenou v 18. století, s hrotitými okny, barokně-gotickou, krytou stanovou střechou.

Pohled do lodi kostela

Dodatečně postavená hranolová věž je nesymetricky umístěná a má dvě patra. Zesilují ji nárožní opěrné pilíře. Loď je přístupná plochostropým podvěžím a osvětlují ji dva páry oken. Ve věži je empora. Okna jsou nová, hrotitá, uvnitř plochý strop a koncha.

Půdorys kostela

Půlkruhový vítězný oblouk se otvírá do románské apsidy, která je sklenutá konchou. Osvětluje jí románské okénko a dvě gotická lomená boční okna. Kolem hřbitov, obklopený zdí s branou, zdobenou 2 vázami z 18. století.

Na hradišti Slavníkovců stojí kostel sv.Štěpána


Podle : Kol.,Umělecké památky Čech K/O,2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
Velikonoční jarmark 2018 v Muzeu Cheb

Velikonoční jarmark 2018 v Muzeu Cheb

23.3.2018 12:00:00

V sobotu 24. března proběhne v prostorách Muzea Cheb již 19. Velikonoční jarmark. V muzejní expozici bude na návštěvníky čekat více než čtyřicet zastavení věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné ...

Hrad Bítov s vůní Velikonoc

Hrad Bítov s vůní Velikonoc

23.3.2018 08:00:00

Návštěvníci hradu Bítova uvidí velikonočně vyzdobené interiéry hradu s prohlídkou ukončenou v hradní kuchyni, kde v sobotu a neděli 31. 3. a 1. 4. bude presentována příprava pokrmů staročeské kuchy...