Pražská brána je nejstarší branou v Rakovníku

Pražská brána v Rakovníku se nachází na východní straně města mezi Žižkovým náměstím a Pražskou ulicí. Byla vystavěna v roce 1516 jako náhrada za nevyhovující dřevěnou bránu na stejném místě, zvanou Záměstská. Jejími staviteli byli patrně Jan a Jakub Městečtí. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1903 stavitelem Ludvíkem Láblerem. Věž je jako součást muzejní expozice přístupná veřejnosti.

Pohled od náměstí

Věž hranolového tvaru je třípodlažní stavbou o půdorysných rozměrech 9,2 x 9,8 metru. Nad průjezdem s valenou klenbou se nacházejí dvě patra. Vnější průčelí brány obsahuje stopy po někdejším padacím mostu - pravoúhlou vpadlinu kolem lomeného portálu průjezdu. Zachovány jsou i obě kladky pro lana nebo řetězy.

Portál průjezdu

První patro je dnes přístupné bočním schodištěm na jižní straně věže. Vstupní portál není původní, vstup do patra se nacházel na protilehlé straně z hradebního ochozu a je dnes zazděný. Mezi oběma patry se nachází trámový strop se schodištěm. Věž je kryta vysokou dlátkovou střechou s nárožními vikýři na kamenných konzolách, opatřených jehlancovitými střechami.

Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)