Přes most vede cesta do zámku Blatná

Město a zámek Blatná jsou vzdáleny 23 km severozápadně od Písku v Blatenské rybniční kotlině při říčce Lomnici. Název je odvozen od blat, která byla později vysušena, resp. přeměněna na soustavu rybníků. Původní tvrz byla po roce 1400 přeměněna na vodní hrad doplněný o renesanční palác. Pod zámeckou věží je 23 metrů dlouhý a 5,3 metru široký příjezdní most vedoucí na třech plochých obloucích bránou do hradního nádvoří.

Zámecký most v Blatné

Vodní hrad se někdy nazývá též blatný (odtud jméno). Mostní oblouky, které překlenují místní rybník, mají pouze dvoumetrové rozpětí. Na most se vjíždí odbočením ze silnice vedoucí z Plzně do centra města. Nakladatelství Albatros vydalo v 80. letech vystřihovací model Blatné včetně mostu. Další most pak ještě vede z hradu, resp. zámku do anglického parku.


Podle : Dušan Josef : Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...