Průčelí radnice v Plané zdobí původní barokní sochy

[ title]
Radnice v Plané v okrese Tachov  stojí na východním konci podélného náměstí Svobody. Původní radnice byla vystavěna nejspíše v renesančním slohu na starším gotickém sklepení. Požár roku 1679 ji zcela zničil. Proto byla postavena nová radnice v barokním slohu.

Původně raně barokní jednopatrová radnice z let 1680 - 1685, přestavěna v 80. letech 19. století do podoby pozdního baroka, zvýšena o druhé patro a přičiněním J. F. Raucha vyzdobena v roce 1914 freskami.

Radniční štít s barokními sochami

Původní barokní radnice byla ukončena štítem s volutami a lisenami. Dnešní radnice je dvoupatrová čtyřosá stavba, všechna okna jsou sdružená do dvojic a průčelí zdobí pilastry. Budova je opatřena sedlovou střechou s přístavky k čelnímu a zadnímu štítu uprostřed jejího středu. Z původní radniční budovy dochovány sochy Panny Marie, sv. Petra a sv. Anny na štítě (sochy vyjadřují zasvěcení plánských kostelů).

Za vstupem se nachází rozlehlý mázhaus, obsahující valenou klenbu se dvěma páry styčných výsečí, zadní mladší třetina je plochostropá. Místnosti po obou stranách mázhausu jsou rovněž zaklenuty barokními klenbami. Moderní schodiště je dvoudílné.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech,Moravy a Slezska II.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)