Radnice v Dobříši je centrem náměstí

[ title]
Stará radnice čp.119 v Dobříši se nachází uprostřed dnešního Mírového náměstí. Nejstarší radnice byla vystavěna v letech 1661-68. V přízemí se nacházel radniční hostinec, v patře pak městský úřad. Tuto barokní dřevěnou radnici dali roku 1820 zbořit a na jejím místě město roku 1821 vystavělo novou, již klasicistní radnici.

Radnice v Dobříši

Jejím projektantem byl dobříšský knížecí stavitel František Josef Moravec. Roku 1850 po administrativní reformě se stala sídlem nově zřízených okresních úřadů včetně okresního soudu. Městský úřad se proto roku 1854 z radnice odstěhoval a teprve v roce 1990 došlo k jeho návratu do původních radničních prostor.

Radnice v Dobříši

Nejstarší radnice jako dřevěná stavba měla podloubí a kolem 1.patra se nacházela pavlač. Dnešní radnice je obdélná patrová budova s věžičkou na sedlové střeše. Ve svém průčelí je sedmiosá se dvěma bočními protilehlými rizality. V bočních osách radnice jsou umístěny slepé arkády prostupující přízemím až do patra. Současný novodobý vstup do radnice je od západní strany. Vnitřní radniční prostory obsahují segmentovo klenby. V patře se nachází někdejší radniční sál.


Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech,Moravy a Slezska 1.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)