Radnice v Krupce slouží nyní k bytovým účelům

Radnice v Krupce v Podkrušnohoří několik km severozápadně od Teplic stojí ve východní řadě domů v Husitské ulici. Předchůdcem bývalé radnice byl gotický a později renesanční měšťanský dům. Pozdně klasicistní přestavbou domu v roce 1840 byla vytvořena radnice. V roce 1992 ji město odprodalo soukromé osobě a nyní slouží k bytovým účelům.

Bývalá radnice v Krupce

Bývalá historická radnice je dvoupatrová stavba s valbovou střechou, s pětibokým průčelím a středním jednoosým rizalitem. Z něho vystupuje třípatrová věž s ciferníky hodin (původní hodinový stroj je v městském muzeu) a špicí zakončenou korouhvičkou. Pod středním oknem prvního patra je umístěn městský znak. Ve střední ose se zachoval přízemní vstup v podobě portálu se stlačenou klenbou. Ze starší zástavby zůstal gotický sklep pod pravou,níže položenou částí domu.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)