Radnice ve Voticích měla šatlavu s mučírnou i městskou váhu

Nová radnice ve Voticích se nachází uprostřed jižní strany Komenského náměstí. K výstavbě barokní radnice došlo po požáru staré radnice v roce 1661. Ještě před dokončením stavby, která se svými sdruženými okny hlásila do renesančního slohu, však i tato radnice vyhořela. Další požáry ji postihly v letech 1693 a 1745. V letech 1815-16 sloužila i jako škola. Další požár postihl radnici v roce 1825. Teprve v roce 1830-38 byla znovu vystavěna v klasicistním duchu.

Votice v roce 1915

Součástí radnice tehdy byla jmenovitě uvedená šatlava s mučírnou a v přední místnosti se nacházela šenkovna. Od roku 1850 se do přízemí radnice nastěhoval berní úřad a v patře se nacházel okresní soud. V přízemí byla městská váha i byt strážníka. K nákladné přestavbě a modernizaci došlo v roce 1966-67. V místě obecní váhy bylo až do roku 1999 zařízení pro rozhlas po drátě. Při výstavbě sousední budovy městského úřadu v roce  1983 byly v patře radnice vybourány příčky a vznikl zde velký sál. Zároveň byla zrušena jižní část radnice.

Radniční průjezd

Původní střecha radnice byla mansardová a na ní se nacházela věžička se zvonkem  a dva průčelní ozubené štíty. Dnes je radnice jednopatrová stavba s valbovými typy střech. Průčelí je pouze tříosé, první a třetí osa obsahuje zmíněná sdružená okna. V přízemí střední osy je stlačený půlkruhový portál vstupu s klenákem. Nad vstupem se tyčí čtyřhraná věž, jejíž druhé patro obsahuje čtyřhraný ciferník hodin, pod nímž je městský znak. Věž zakončuje nízká hrotitá střecha se špicí a makovicí. Průčelí vyniká přízemním kvádrováním zalomeným nad okny po způsobu klenáků. Radniční průjezd je opatřen segmentovými klenebními pásy a plackovými klenbami. Na konci pravé strany je umístěno schodiště do patra.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)