Románský kostel v Kondraci patří k nejstarším církevním památkám v Čechách

[ title]
Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci patří mezi nejstarší a nejkrásnější církevní památky v Čechách. Z původní románské stavby z 12. století se zachovala hlavní loď se dvěma kruhovými věžemi, které jsou prolomeny dvěma řadami podvojných okének, dále portál na jižní straně zdobený diamantováním na ostění a růžicí na tympanonu.

Západní průčelí kostela

Kostel je původně románská stavba ze 12. století s dochovanými zbytky románské nástěnné malby. V Kondraci se v roce 1318 připomíná Přibík z Kunrace sezením na tvrzi. Starší než tvrz  byl nepochybně dvorec, stojící nedaleko románského kostela, na jehož tribunu se mohl majitel uchýlit v době nebezpečí.

Půdorys kostela

V roce 1380 byla přistavěna gotická loď se sakristií. V husitských válkách kostel velice zpustl. Původní sloh se udržel až do roku 1735, kdy byla provedena oprava střechy a byl vybourán čelní vchod, zvětšena okna a zhotovena barokní kruchta. V pozdější úpravě byla vybudována mezi zděnými věžemi dřevěná zvonice pro velký zvon.

Interiér kostela

V roce 1918 do této dřevěné věže udeřil blesk a kostel vyhořel. Zvon, který se při požáru uvolnil, prorazil dřevěný strop a spadl na barokní klenbu románské tribuny v přízemí. Stopy po požáru jsou dodnes patrny v poškození vnitřních pilířů ve střední části tribuny v patře. Po opravě kostela již nebyla dřevěná věž obnovena.

Hlavní oltář

Oltář a kazatelna pochází ze zatopených Dolních Kralovic a v roce 1993 byl posvěcen nový obětní stůl.

Interiér kostela

Na tribuně a stěnách lodi jsou zbytky románské nástěnné malby z legendy o neznámém světci, které jsou cennou a důležitou památkou románského monumentálního malířství.

V sakristii je starobylá jednoduchá osmiboká křtitelnice, tesaná z kamene. Hlavní oltář je barokní se sochou sv. Bartoloměje nad svatostánkem a sochami sv.Josefa a sv.Jana Nepomuckého nad postranními brankami. V presbytáři je křtitelnice cínovaná z 16. století. Na ní je nápis "Kdo uvěří a pokřtí se, ten bude spasen".

Podle : Kol.Umělecké památky Čech K/O
            Podlaha Antonín, Soupis památek,politický okres benešovský
            Tywoniak Jiří, Historické památky okresu Benešov

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)
Začátek prázdnin na Roštejně

Začátek prázdnin na Roštejně

4.7.2020 08:00:00

Letní prázdniny budou na hradě Roštejn nedaleko Telče plné kulturních zážitků, v první polovině července především ve formě divadelních prohlídek a představení. K dispozici budou návštěvníkům rov...