Roubený vzpěradlový krytý most na Karlštejně vede do donjonu hradu

Královský hrad Karlštejn nabyl zvláštního postavení, které mu vtiskl jeho zakladatel, král a císař Karel IV. Byl budován jako "státní" pevnost, která měla střežit české i říšské klenoty a významné listiny. Tomuto účelu odpovídala i mohutnost opevnění. Mezi hranolovitou věží hlavního paláce, dělenou patrovými římsami, a přilehlým objektem je spojovací roubený vzpěradlový krytý most s okny.

Je podobný kryté dřevěné chodbě mezi útočištnou věží - donjonem - hláskou - a palácem. Uvedená dřevěná chodba mohla být v případě potřeby stržena nebo spálena - to kdyby protivník ovládl již ostatní části gotického hradu. (Daleko pozdějšího data a hlavně zcela jiného účelu je podobný krytý přechod v Josefově údolí na Moravě.) Na hradě existovaly (a dodnes v romantické úpravě existují) i další mosty - padací. Model karlštejnského spojovacího mostu nalezneme i v Muzeu silnic a dálnic ve velkém Meziříčí.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)