Smiřický zámek postavil rod Gallasů

Smiřice se poprvé připomínají v roce 1361. Tvrz se zde poprvé připomíná v r.oce1392, jako odúmrť po Markvartovi ze Žlebů a Vartemberka. Kolem roku 1406 získal Smiřice příslušník starého zemanského rodu Václav, který začal používat přídomek za Smiřic a stal se předkem rodu Smiřických ze Smiřic. V roce 1495 však již Smiřice s tvrzí a dvorem náležely Střížkovi z Lužan a od r. 1498 Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy. V druhé polovině 16. stol. k renezanční  přestavbě původní tvrze. Tato stavba byla pojata do východního křídla pozdějšího zámku.

Smiřice podle Johanna Venuta

Trčkům z Lípy náleželo smiřické panství až do konfiskace v roce 1634. Panství koupil v roce 1636 Matyáš Gallas. V roce 1661 dal Antonín Pankrác Gallas přestavět tvrz v raně barokní zámek. Tehdy vznikla nynější dvoupatrová ústřední zámecká budova. Do čtvercového nádvoří se jednotlivá křídla otvírala arkádami na čtyřhranných pilířích. Hlavní průčelí zámku bylo rozčleněno mělkým středním rizalitem. V místech opevnění tvrze byla vybudována zahrada.

Půdorys podle Zdeňka Fišery

Antonín Pankrác Gallas prodal nově vystavěný zámek v roce 1685 Isabele Magdaleně Šternberkové. Za jejího syna Jana Josefa Šternberka byla u zámku dokončena stavba hospodářských budov a v letech 1696-1699 byl postaven zámecký kostel a zároveň s ním mezi zámkem a kostelem spojovací trakt.

Zahradní průčelí zámku

V roce 1715 přešlo smiřické panství sňatkem Marie Terezie ze Šternberka a Jana Leopolda z Paaru do tohoto rodu. Jan Václav z Paaru prodal Smiřice císaři Josefu II.. Zámek přestal být panským sídlem. Byla zde umístěna nemocnice a později správa císařského panství a byty jejich úředníků. Bylo zde i divadlo a hostinec. V roce 1863 koupil smiřické panství liberecký továrník Jan Liebig. Ten dal zámek opravit a zmodernizovat. Ale již roku 1881 jeho syn prodal opravený zámek zpět správě císařských panství a opět zde byly umístěny kanceláře a úřednické byty.V roce 1918 přešel zámek do majetku československého státu. V zámku byl umístěna rolnická škola, která zde byla až do roku 1950. Po tomto roce zde bylo umístěno ředitelství státního statku a později Velkovýkrmen Praha. Jsou zde zahájeny pokusy o opravu zámku. Na konci roku 2012 byl zámek prodán belgickému občanovi.

Spojovací trakt mezi zámkem a kaplí

Zámek stojí na levém břehu Labe. Jeho budovy jsou rozloženy kolem dvou nádvoří. Na prvním nádvoří, které je přístupné portálem ve spojovacím traktu mezi zámkem a kostelem, jsou hospodářské a obytné budovy. V jeho areálu stojí i zámecký kostel. Hlavní zámecká budova je čtyřkřídlá, dvoupatrová a uzavírá druhé nádvoří.

Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...