Starobylý kostelík sv. Klimenta je výraznou dominantou obce Jasenice

[ title]
Kostel byl postaven  již ve 13. století. Na stavbě jsou patrné dozvuky románského slohu i prvky vzkvétající gotiky. Plechová postava světce, jemuž je kostel věnován se objevuje na vrcholku makovice na věži. Tento prostý kostel patří k zajímavým moravským památkám. Opravován byl koncem 15. století, v polovině 16. století byla přistavena věž.

Kostelík sv. Klimenta

V letech 1802 a 1844 byla přistavěna sakristie, obnoveny dřevěné části věže a rozšířena okna v lodi. Kostel je jednolodní s obdélníkovou lodí a téměř stejně širokým čtvercovým presbytářem. V jeho věži jsou dva zvony – jeden (s německým nápisem) je z poloviny 15. století, druhý (s českým nápisem) je z roku 1488.

Půdorys podle Bohumila Samka

Jediný vchod do chrámu je pod věží, jež tvoří předsíň s klenutou prostou křížovou klenbou. Zdivo věže i kostela je vesměs 1 až 1,17 m silné. Loď je 8,5 m dlouhá a 6,15 m široká. Krytá je plochým stropem ve výšce 6 m. Polokruhovým obloukem vysokým 4,8 m vcházíme na kůru s téměř čtvercovým půdorysem o rozměrech 4,71 m a 4,35 m a s klenutým stropem. Asi 2 m nad podlahou vybočují v koutech tupé hrany křížové klenby dosahující výšky až 5,26 m. Klenutí, jak je možno pozorovat na půdě, je zbudováno z drobného lámaného kamene.

Interiér kostela

V choru se zachovala dvě původní okna, a to za oltářem a druhé na straně epištolní. Obě měří ve světlosti 30 cm, ostění je vcelku 1 m široké a výška otvoru též 1 m. Okno na straně evangelijní bylo kdysi zazděno a v té straně prolomeny dveře do sakristie. Okna v lodi byla též zvětšena, jsou nyní široká 1,46 m a polokruhem zaklenuta. Zdivo věže málo jen přesahuje výšku lodi a je doplněno dřevěnou přístavbou, dříve snad i s podsebitím. Tento prostý kostel patří k zajímavým moravským památkám a byl pravděpodobně postaven v 10.-12. století.

Podle : web NPÚ
            web obce Jasenice

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ, web obce Jasenice)
Tajemný Klášter pod Zelenou horou

Tajemný Klášter pod Zelenou horou

19.1.2021 08:00:00

Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží severně od Nepomuku, pod Zelenou horou, na levém břehu Úslavy. Příjezd autem je po silnici I/20, odbočka východním směrem, nejbližší želez...

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

15.1.2021 08:00:00

Pěkně zachovalé tvrziště a zbytky zaniklé středověké vsi Rovensko najdete nedaleko Zbiroha v údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína. Dostanete se k němu po zelené turistické značce. Osada Rov...