Svatojánský most v Litovli je nejstarší na Moravě

[ title]
Svatojánský most v Litovli patří k nejkrásnějším stavbám ve městě. Je dlouhý přibližně 60 metrů, stojí na 6 pilířích a uprostřed je osazen sochou sv. Jana Nepomuckého od Jana Sturmera, díky níž nese své jméno. Monumentální most patří mezi významné technické památky nejen ve městě, ale v celé republice.  Nejstarší funkční kamenný most na Moravě a po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku třetí nejstarší v České republice. Most i socha sv. Jana Nepomuckého jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Socha sv.Jana Nepomuckého na mostě

Kamenný most nad hlavním tokem byl postaven v roce 1592, v období, kdy se litovelským měšťanům dařilo. O kvalitě stavebního díla svědčí skutečnost, že vydržel všechny povodně, které Litovel postihly. Původně byl navržen a postaven tak, aby vyhovoval provozu ve své době, tedy hlavně pro pěší a koňské potahy. Za dobu své existence prodělal několik přestaveb, zatím poslední velkou rekonstrukcí prošel most po velké povodni z roku 1997, kdy částečně změnil svou podobu směrem k historickému původnímu vzhledu.

Podle webu města Litovel

(lh,turistickelisty.cz,foto město Litovel)