Tvrz Doubravice je jedním z cenných dokladů sídel nižší šlechty

[ title]
Tvrz v Doubravici u Volyně se nachází v jižní části malé vsi u domu čp. 13, na jižní hranici zahrady, kterou z části vymezují zbytky ohradních zdí vybíhající od zachovalé hranolové věžě tvrze. Jedná se dvoupatrovou věž stojící na čtvercovém půdoryse, střecha valbová s výraznými námětky. Hranolová věž s valbovou střechou a s gotickým střílnovým okénkem má dochované interiéry (např. ve 2. patře část krbu na krakorcích).

Tvrz Doubravice

Tvrz připomínána k roku 1251, prvním známým majitelem vesnice byl Habrek z Doubravice připomínaný v letech 1251–1274. Kolem roku 1500 pustá. Později sloužila jako sýpka. Zachována jen hranolová věž a zbytky ohradních zdí, na místě dnes ovocný sad. Součástí tvrze byla i větší obytná stavba, která se však nedochovala.

Tvrz v Doubravici je středověkého původu a je jedním z cenných dokladů sídel nižší šlechty v tomto regionu. Velmi hodnotné jsou kromě středověkých obvodových zdí i v nich dochované původní okenní a dveřní otvory (ať již funkční či zazděné) a zbytky krbu ve 2. patře. Také mladší trámové stropy, pocházející z doby, kdy tvrz sloužila jako sýpka, patří k památkové podstatě tohoto objektu a jsou součástí jejího historického vývoje, stejně jako (patrně barokní) hambalkový krov. Součástí objektu jsou také zbytky kamenných ohradních zdí, naznačující mj. původní obrannou funkci tvrze.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)