V Nové Cerekvi stojí kostel zasvěcený sv. Tomáši Becketovi

[ title]
Městečko Nová Cerekev se nalézá 9 km západně od Pelhřimova a 13 km jihovýchodně od Pacova. Dominantní stavba barokního farního kostela z poloviny 18. století je zajímavá zejména svým zasvěcením sv. Tomáši Becketovi z Canterbury. V naší republice je možné najít pouze dva kostely tohoto zasvěcení, druhý se nachází až v Mohelnici na Moravě.

Kostel sv.Tomáše Becketa

Nová Cerekev byla pravděpodobně založena někdy kolem roku 1224,v prvních písemných pramenech je zmiňována roku 1330 a  potom v roce 1384 se zde  připomíná první farář. Z toho je možné usuzovat, že před rokem 1384 v obci stál již kostel. Původní byl pravděpodobně dřevěný, později přestavěn na kamenný. V letech 1750–60 byl vystavěn kostel v nynější podobě. Z původního gotického kostela se zachovala věž. I ta však byla barokně přestavěna,když V roce 1790 došlo k požáru, při kterém shořela celá východní část osady včetně kostela a fary. V roce 1822 zachvátil Novou Cerekev nový požár, který postihl kostel včetně kostelní věže se zvony a faru. Vždy po požárech byl kostel obnoven.

Půdorys kostela

Kostel je zasvěcen anglickému patronu, biskupu a mučedníku 12. století sv. Tomáši Becketovi z Canterbury.

Hlavní oltář

Kostel je obdélná neorientovaná jednolodní stavba. Presbytář je pravoúhlý a na jeho straně vystavěna sakristie s oratoří v patře. V ose lodi za presbytářem stojí hranolovitá věž. Mohutné hlavní průčelí kostela je rozčleněné pilastry na střední pole a dvě pole boční s nikami, v nichž jsou umístěny sochy Zvěstování Panny Marie, sv. Augustýna a dalšího světce, pocházející z 1. pol. 19. století.

Freska v presbytáři

Ve vrcholové části průčelí štít s nikou v níž je umístěna socha sv. Tomáše z Canterbury. Věž, jejíž zdivo pochází z původního gotického kostela, je zakončena barokní helmicí.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech  K/O, druhý svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)