Víte, že málo známý třírozměrný model města Kolína najdete v tamějším Regionálním muzeu

V expozici umístěné ve sklepení Regionálního muzea v Kolíně je k vidění a k obdivování dílo kolinského učitele, který v padesátých letech dvacátého století vytvořil model města Kolína tak, jak asi tehdy opevněné sídlo na Labi vypadalo po roce 1421.

Na modelu Kolína  mohou průvodci expozicí  návštěvníkům muzea  názorně ukázat, kde ještě městské opevnění zůstalo zachované nebo kde bylo židovské gheto. Pokud si náhodou budete model města prohlížet samostatně nemusíte si vůbec zoufat nebo na panelu s patnácti tlačítky si najdete objekt vašeho zájmu, který se vám po zmáčkutí tlačítka s názvem objektu osvětlí na modelu.

Pokud budete chtít pátrat po dalších podrobnějších  informacích o tvůrci modelu nebo o tom, jak model vznikal, asi se k dalším informacím neprobouráte alespoň ne na webových stránkách muzea, města nebo z digitalizovaných pracích badatelů profesionálních i amatérských.

Pokud však vedle třírozměrných modelů měst obdivujete i plány měst nebo jejich částí, nesmíte minout unikátní kovovou mapu části Kolína, která je umístěná na zdi muzejní budovy.

Tato zpráva vznikla ve spolupráci s  Českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu, která 24. května 2023 uspořádala pro některé své členy cestu do Kolína a  návštěvu některých tamějších památek. 
TuristickeListy.cz byly v Kolíně ...který má ...


Počet obyvatel ...   33 289 (2023)
Rozlohu  ...   34,99 km²
Nadmořskou výšku v  centru města    ...   220 m n. m.
PSČ:    280 02
Počet domů ...   4 669 (2021)
Počet částí obce   ...  10
Počet katastrálních území ...   4(Petr Skála pro TuristickeListy.cz, foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...