Zámek v Čechticích nebyl nikdy dostavěn

V městečku Čechtice, které se nachází 15km jihovýchodně od Vlašimi stojí v dolní části dnešního náměstí raně barokní zámek, který nechal postavit František Antonín Josef, hrabě von Holleweil.

Arkády zámku

Oproti původnímu plánu zůstal zámek nedokončen, severní křídlo nebylo nikdy postaveno a levé křídlo bylo prodlouženo takřka dvojnásobně v další stavební etapě. V roce 1702 koupil panství Johann Leopold Doat von Trautson zu Falkenstein. Další úpravy proběhly koncem 18.století, pavděpodobně za tehdejšího majitele Karla Josefa von Palm-Gundenfingen, který byl povýšen do stavu říšských knížat. Dnešní fasády byly pravděpodobně upraveny po roce 1841 za Auerspergů.

Půdorys zámku

Zámek má obdélníkový půdorys s dvěma bočními křídly, střední trakt je obrácen průčelím do náměstí, vstupní portál nese letopočet 1656. Do nádvoří se otvírají arkády s hřebínkovými klenbami. V patře na chodbách a v některých místnostech se dochovaly torza štukové výzdoby. Z ohradní zdi se dochoval jenom zbytek s barokní bránou.

Podle : Kol., Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku VI.východní Čechy
            Vlček Pavel, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)