Zámek v Tučapech byl sídlem drobné šlechty

[ title]
Zámek v Tučapech v okrese Tábor se nachází v místech, kde původně stávala tvrz, kterou postavil v letech 1359 - 1366 Tomáš z Tučap. Dalšími majiteli byli Konrád z Tučap, Petr Beran, Jan Špuliř z Jiter a mnozi další drobní šlechtici. Roku 1760 prodal František Arnošt Kosoř Malovec z Malovic tučapský statek hraběti Františku Adamu Vratislavu z Mitrovic. Ten nedodržel platební podmínky a proto získal Tučapy v roce 1767 v dražbě Jiří Vavřinec z Escherich.  Další majitel byl rytíř Karel Perglar z Perglasu.

Zámek v Tučapech

Do současné podoby byl přestavěn roku 1893, kdy prošel úpravami. Na budově nejvíce upoutá trojice věžiček kruhového půdorysu. Za zámkem se nachází menší park. Poslední majitelkou do roku 1945, kdy byl zámek zkonfiskován, byla Eliška Weberová provdaná Kreibichová. Poté Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, dekretem ze dne 07.12.1945 přidělil zámeckou budovu obci na zřízení měšťanské újezdní školy. Po rekonstrukci v roce 1980 byl v zámku otevřen Domov pro seniory. Domov pro seniory byl v Tučapech zrušen v roce 2015.  


Pohled ze zahrady

Zámek je jednopatrová budova s historizujícími průčelími z 19. století, dvoukřídlá se vstupem v rizalitu ve východním průčelí, s nárožními vížkami kruhového půdorysu.

Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy
            web obce Tučapy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)