Zvonice v Černovicích je dominantou náměstí

[ title]
Volně stojící třípatrová hranolová zvonice s jehlancovou střechou v Černovicích je situována severozápadně od kostela Povýšení sv. Kříže. V jádru gotická věž ze 16. století byla po požáru v roce 1796 barokně upravená. Fasáda celé zvonice je členěna lizénovými rámy.

Zvonice v Černovicích

Značné stáří černovické zvonice dokládá zdivo přízemí z plochých drobných kamenů o tloušťce 1,5 m. Starší vzhled zvonice byl setřen nejpozději v 18.století, kdy byla zvonice přestavěna a zvýšena. Dnešní věžovitá stavba v základních rysech zachovává barokní členění fasády, jejíž malebnost zničil požár roku 1857, kdy shořela báň zvonice ve tvaru makovice.

Věžní hodiny

Zvonice pak byla zastřešena pseudoslohovou jehlanovitou střechou. První věžní hodiny byly na zvonice umístěny roku 1796, a to do lizénového pole prvního patra. Nové hodiny byly instalovány roku 1941 do nejvyššího polopatra. Zatímco staré hodiny měly ciferník jen směrem do náměstí, nové hodiny je mají na všech čtyřech stranách.

Podle : Kuča Karel, České,moravské a slezské zvonice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)