Hrad Lipnice patří k největším šlechtickým hradům

[ title]
Zříceniny hradu Lipnice se nacházejí na skalnatém hřebeni nad stejnojmenným městečkem v okrese Havlíčkův Brod. V drsném a divokém kraji, na území neprostupných lesů byl založen hrad na počátku 14.století a do psaných dějin vstupuje ve druhém desetiletí tohoto věku jako majetek Raimunda z Lichtenburka z rodu mocných Ronovců. V roce 1319 byl držitelem hradu slavný Jindřich z Lipé, který za vlády Jana Lucemburského dosáhl významného postavení a byl životním partnerem ovdovělé české královny Alžběty Rejčky.

V letech 1370 - 1376 patřila Lipnice královské koruně. Roku 1376 zastavil král Lipnici pánům z Kunštátu a ti ji roku 1379 prodali  Vítkovi z Landštejna. Král Václav IV. udělil Landštejnům lipnické panství dědičně. Vítkův syn Vilém založil při hradní kapli kolegiátní kapitulu a pod hradem vysadil osadu V roce 1436 se dostala do majetku Trčků z Lípy, kteří provedli na hradě pozdně gotickou přestavbu. Renesančně byl pak hrad přestaven ve druhé polovině 16.století. Roku 1645 obsadila hrad švédská posádka a nadělala takové škody v okolí, že v roce 1646 Lipnici oblehla císařská armáda a po čtyřtýdenních bojích hrad dobyla. Hrad ani městečko se  z rány jim uštědřené třicetiletou válkou, už nikdy zcela nevzpamatovaly.

Lipnice v 19.století

Ve druhé polovině 17.století a v 18.století byly využívány již některé části hradu. V roce 1869 Lipnici postihl velký požár a proměnila se ve zříceninu.Její zkáza vyvrcholila destrukcí velké věže v roce 1916. Od roku 1926 probíhají s přestávkami až do současnosti památkové úpravy.

Věž Samson

Hrad je dvoudílné dispozice, v jižním nároží stála obrovská lichoběžníková obytná věž onejdelší straně 21 metrů. S tímto donjonem srostla do jednoho celku poměrně subtilní věžovitá brána. Nedaleko od od první brány přepažovala hrad dnes zaniklá hradba. Mezi ní a donjonem stála na jižní straně dvoupatrová budova, jejíž zbytky lze nalézt v mladším pozdně gotickém paláci. Do druhého nádvoří se vcházelo branou, ze které se dochovala pouze část. Za příčnou hradbou se půdorys hradu rozšiřoval a byla sem vklíněna hradní kaple se čtvercovou lodí, koncem 14.století zvýšenou do podoby čtverhranné věže a s dlouhým polygonálním presbytářem vysunutým do nádvoří.

Hradní kaple

Celou zadní část dispozice vyplňuje velký palác, na severní straně s ním srůstá další obytná věž, zvaná Samson, v jejímž suterénu se nachází studna. Palác dosahuje úctyhodných rozměrů 40 x 20 metrů. Zvláštní pozornost si zaslouží trčkovské opevnění, pocházející patrně z doby okolo roku 1537, jehož součástí byly i bastiony vyplněné zeminou. Jedním z bastiónu je pětiboká bašta zvaná Křenovka, která se nachází před severovýchodní frontou hradu. Druhá zajišťovala nároží malého předhradí  na severovýchodě hradu. Hrad má předsunuté opevnění na vrcholu oproti hradu, zvaného Bílá věž.

Bílá věž

Lipnice náleží k několika špičkovým a rozsáhlým šlechtickým hradům uvolněnější dispozice z počátku 14.století a je ukazatelem vzrůstající moci a možností šlechtického stavebníka.

V zatopených žulových lomech poblíž Lipnice nad Sázavou najdeme Národní památník odposlechu


Podle : Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů


(lh,turistické listy,foto archiv)
Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

15.6.2021 08:00:00

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. Spojitost vznika hradu s důlní činností v okolí není nijak doložena. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, poch...