Klášter Obořiště s kostelem sv.Josefa byl založen z daru Tomáše Pešiny z Čechorodu

V roce 1675 koupil Obořiště Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, český katolický duchovní, který před svou smrtí v roce 1680 odkázal svůj majetek řádu paulánů (pavlínů), aby zde postavili klášter. Jeho stavba proběhla již v letech 1681-88 v barokním slohu. Později byl postaven barokní klášterní kostel sv. Josefa na půdorysu tří prolínajících se oválů, dílo Kryštofa Dienzenhofera, který byl slavnostně vysvěcen dne 21.března 1712. Jeho stavba trvala 10 let. Klášter byl v roce 1786 zrušen dekretem Josefa II.

Půdorys kostela s klášterem

Neorientovaný, jednolodní kostel sv. Josefa, zhruba obdélný s užším obdélným vstupním prostorem a presbytářem. Při vstupu po levé straně stojí věž se čtvercovou kaplí se zkosenými rohy v přízemí. Boční patrové fasády jsou členěny lizénovými rámci a polokruhově ukončenými okny. Průčelí je  patrové, se středním rizalitem, konkávně vyhloubeným a ukončeným volutovým štítem. Věž v jihovýchodním nároží.Průčelí je zdobeno sochami J. O. Mayera z roku 1711. Presbytář a prostor kruchty je sklenut valenou klenbou s lunetami, hlavní prostor plackovitou klenbou na lunetách. Konkávně zvlněné stěny jsou členěny dvojicemi pilastrů, nad nimiž probíhá kládí, sledující pohyb stěny. Na klenbě presbytáře jsou výjevy ze života sv. Josefa, v lodi postavy paulánských světců a ve středu je iluzivní architektura kupole z roku 1733 od malíře J. Kubáta. Dušičková kaple v podvěží je sklenuta plackou s lunetami a malbami z doby stavby kostela v akantových štukových rámech. Iluzivní malovaná výzdoba stěn je  z roku 1733.

Pohled do interiéru kostela sv.Josefa

Hlavní oltář je iluzivní malovaná oltářní architektura z roku 1733 s obrazem sv.Josefa; volně stojící menza s tabernáklem jsou nově upraveny. V lodi jsou tři oltáře rámové s páskovou a akantovou ornamentikou z roku 1711 od J. K. Bauera, s obrazy sv.Pavla Thebského, s novým obrazem sv. Jana Nepomuckého a s barokním  obrazem Sv.Rodiny. Kazatelna je rokoková, se sedícími postavami sv. Ambrože a sv. Augustina. Ve výklencích v presbytáři stojí barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Hlavní oltář

Bývalý klášter paulánů po severní straně kostela byl postaven v letech 1681 —88, upraven ve 2.třetině 18. století. Čtyřkřídlý, obdélný, kolem dvora, patrový, krytý mansardovou střechou. Výraznější členění má východní strana s bočním a středním rizalitem, vyvrcholeným trojúhelníkovým komolým štítem, ustupující části průčelí jsou vertikálně spárovány. Obdélná okna mají zdobná pole parapetu a supraporty se zvlněnou stříškovou segmentovou a do volut se stáčející římsou. V patře byalého sálu na klenbě je freska s výjevy z dějin paulánského kláštera od J.V. Spitzera z r.1757. Před kostelem stojí socha sv.Jana Nepomuckého z roku 1741.

Průčelí kostela

Na začátku 20. století získali klášter redemptoristé, kteří zde zřídili teologické učiliště a gymnázium. To bylo v roce 1950 zrušeno a od 20. srpna 1953 je areál kláštera využíván jako výchovný ústav.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)