Kostel Povýšení sv.Kříže se nachází v dominantní poloze vedle zručského zámku

Nejstarší historie farního kostela Povýšení sv.Kříže, který stojí v blízkosti zručského zámku, je neznámá. poprvé se objevuje v písemných pramenech v roce 1328, což je také první písemná zmínka o Zruči samotné. Zdejší osídlení je však nepochybně starší a pravděpodobně bude souviset s osidlováním Posázaví v 11. a 12.století, v němž hrál významnou roli Sázavský klášter. O rozvoj kostela se zasloužil rod Kaleniců z Kalenic vlastnící zdejší panství v letech 1553-1623. V letech 1781 a 1826 byl kostel silně poškozen požáry a svou dnešní podobu získal až v 19.století.

Půdorys kostela

Kostel je jednolodní, obdélný, s hranolovou věží v západním průčelí a se třemi obdélnými kaplemi po jižní straně lodi, z nichž dvě jsou ukončeny štíty. Obdélné přístavky jsou po severní (sakristie) a východní stran presbytáře, k věži je přistavěné schodiště.

Západní průčelí kostela s věží

Presbytář je zaklennut křížovou žebrovou klenbou, loď je plochostropá, kaple jsou rovněž plochostropé nebo sklenuté valenou klenbou, kruchta je  dřevěná.

Boční oltář s kazatelnou

Hlavní oltář je rokokový z doby po roce 1750, s obrazem Ukřižování. Dva boční oltáře jsou rovněž rokokokové z 18. století, kazatelna je  z roku 1913. V boční kapli je obraz sedícího sv. Jana Křtitele z 1. poloviny 18.století, v lodi se nachází renesanční cínová křtitelnice, datovaná rokem 1603. V oknech presbytáře vitraile podle návrhu A. Liebschera. V presbytáři je  nástěnný náhrobek z roku 1808 se znakem pánů z Rumerskirchen.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek

(lh,turistické listy.cz,foto archiv)