Na zámku v Lukavci trávil své mládí básník Antonín Sova

[ title]
Zámek Lukavec stojí na  jihovýchodním okraji městyse Lukavec v okrese Pelhřimov. Původně vodní tvrz, sídlo pánů z Lukavce, připomínané po r. 1360. V 16. stol. přestavěna na pozdně gotický a renesanční zámek. Zámek stojí v pěkném parku, vhodném pro poklidné procházky. V jeho těsné blízkosti je Památník Antonína Sovy, zajímavá drobná  stavba zvané "Hříbek". Od roku 1958 je zámek chráněn jako kulturní památka České republiky.

Lukavec se poprvé připomíná v roce 1360, kdy zde měl majetek Dluhomil z Lukavce. Na přelomu 14. a 15. století je doložen Zdeněk z Lukavce. V době husitské náležel Lukavec Zdeňkovu synovi téhož jména. Tvrz v Lukavci se poprvé připomíná až v r. 1543 v souvislosti s dělením majetku mezi bratry Adamem a Štilfrýdem Lukaveckými z Lukavce. Tvrz tehdy drželi oba bratři společně, ale již v roce 1544 se jejím jediným majitelem stal Štilfrýd.Štilfrýd Lukavecký z Lukavce zemřel v r. 1578 a tvrz, dvůr a městečko Lukavec se čtyřmi dalšími vesnicemi zdědila Štilfrýdova manželka Dorota, rozená ze Solopysk. Od ní v r. 1582 koupil tento statek Štilfrýdův bratr Adam Lukavecký, ale již v r. 1583 ho postoupil svému strýci Štilfrýdovi Lukaveckému. Toho v r. 1609 vystřídal v držení Lukavce Mikuláš mladší z Lukavce. Ten se zúčastnil stavovského povstání v letech 1618 – 1620, a proto byl v roce 1623 odsouzen ke konfiskaci zámku. Potom došlo k častému střídaní majitelů. V 18. stol.byl přestavěn v barokním slohu.

Při této přestavbě vznikla čtyřkřídlá jednopatrová dispozice kolem čtvercového nádvoří, do něhož se jednotlivá křídla otvírala arkádami. Obvodové zdivo z původní tvrze bylo pojato do stavby západního a částečně i severního a jižního křídla. V jihovýchodním nároží byla vybudována dvoupatrová věž, krytá barokní cibulovitou střechou s lucernou. Hlavní vstup do zámku byl umístěn ve východním křídle. Přes příkop, který pocházel z opevnění tvrze, byl ke vstupu vybudován kamenný most. Okolí zámku, bývalý příkop a valy byly upraveny jako anglický park.Na konci 18. století byl postaven severně od zámku drobný klasicistický pavilón, který byl podle své originální podoby nazýván Hříbek.


V roce 1831 koupil panství Lukavec Jan Thun-Hohenstein. Ten jej v r. 1841 postoupil knížeti Jiřímu Vilému Löwensteinovi. Od r. 1866 trávil v Lukavci svá mladá léta básník a prozaik Antonín Sova, jehož otec byl úředníkm löwensteinského velkostatku. Mladý Sova často pobýval v zámku a určitou dobu bydlel v Hříbku, kde je nyní zřízena jeho pamětní síň. Löwensteinům náležel lukavecký velkostatek až do r. 1899. Po r. 1899 se vystřídalo několik majitelů zámku a velkostatku. V r. 1914 koupil Lukavec továrník Alois Brey, který v letech 1915–1917 nechal zámek přestavět v duchu secese podle plánů Ladislava Skřivánka.
.
Zámek je jednopatrová čtyřkřídlá budova, krytá valbovou střechou. Na jihovýchodním nároží je dvoupatrová věž. Budova uzavírá téměř čtvercové nádvoří, do něhož se otvírá arkádami. Východní vstupní průčelí je členěno pilastry, nad vstupním portálem je štít. Podobné fasády má severní trakt. Na ostatních stranách jsou fasády hladké. V přízemí zámku jsou zčásti zachovány valené klenby s lunetami, patro je plochostropé.

V roce 1948 po znárodnění lukaveckého velkostatku přešel zámek do majetku československého státu. Budova byla využita pro školské potřeby. V letech 1960 – 1962 byly upraveny interiéry zámku, především velký sál v prvním patře, v roce 1972 – 1975 byla provedena generální oprava celé zámecké budovy.

Podle : Kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy
           Vlček Pavel Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

(lh,turistické listy,foto archiv)