Rokokový zámek upoutá při příjezdu do Dobříše každého návštěvníka

[ title]
V Dobříši se nachází krásný rokokový zámek. Jeho historie se začíná psát v roce 1606. Tehdy nechal královský zámecký hejtman Karel Krabice z Weitmile postavit na západním břehu rybníka, místo opravy starého hradu Vargač, novou tvrz. Pravděpodobně v roce 1666 zahájili noví majitelé dobříšského panství za Františka Maxmiliána Mansfelda výstavbu nového sídla. Půdorys zámku se dochoval na mapě města z roku 1727. Zámek měl protáhlou čtyřkřídlou podobu s asymetricky vyčnívající částí.

K hlavnímu rozšíření dobříšské rezidence došlo v letech 1745-1765 za Jindřicha Pavla Mansfelda.  Zřejmě z této doby pocházela i francouzská zahrada. Někdy kolem roku 1800 byla francouzská zahrada přeměněna na anglický park.

V roce 1780 vymřel rod Mansfeldů a podle rodové úmluvy přešlo panství na Marii Izabellu, dceru posledního Mansfelda, která se již v roce 1771 provdala za knížete Františka Gundakara z Colloreda. Od té doby byl zámek v držení rodu Colloredo-Mansfeld. Zámek zůstal v držení do roku 1942, kdy byl zabaven. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem československé republiky a v užívání Syndikátu českých spisovatelů až do roku 1992, kdy přešel opět do majetku statu. V roce 1998 jej získali v restituci původní majitelé Colloredo-Mansfeldové.


Zámek prošel přestavbou v 19.století a znovu v letech 1903-1912.Podílel se na ní dokonce i Antonín Wiehl, od něhož pochází návrh mřížových vrat do parku.

Podle : Vlček Pavel, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

(lh,turistické listy,foto archiv)