Skalní hrad Sloup se honosí mimořádným geniem loci

[ title]
Skalní hrad Sloup se nachází v okresu Česká Lípa a stojí na osamělém pískovcovém suku ve stejnojmenné obci.

Hrad vznikl nejspíše na počátku 14. století. V průběhu huitských válek se stal majetkem Mikuláše Pancíře ze Smojna a sehrál důležitou roli v bojích s lužickým Šestiměstím.Během nich byl táké v roce 1445 dobyt a neměl již být obnoven.

Sloup v 19.století

To se však nestalo a hrad se v dobrém stavu dočkal třicetileté války. To už ale nebyl sídlem svých majitelů. Ti bydleli v zámečku, který si koncem 16.století pod hradem vystavěli. Hrad v roce 1639 vyálili Švédové. Jeho zbytky se v letech 1670-1785 staly působištěm poustevníků, kteří si zde vystavěli kapli a pozůstatky středověkého objektu si postupně pro své potřeby výrazně upravili. Poustevnické úpravy bohužel na mnoha místech setřely původní stav hradu, takže naše vědomosti o jeho středověké podobě jsou stále velmi zlomkovité.

Socha poustevníka na Sloupu

Vcházelo se do něho branou ve skalní rozsedlině. Odsud bylo možno způsobem, který byl pro skalní hrady typický, totiž po schodištích úzkými štěrbinami mezi skalními bloky dosáhnout horní plochy skalního útvaru. Na ní se nacházely různé objekty, z nichž některé byly zasekány do skalního podloží. Dostatečnou obranyschopnost nabízely přímo skalní stěny, takže nebylo nutné stavět obvodové hradby. Štěrbiny a rozsedliny ve skále byly zapaženy a přemostěny dřevem. Přímo do skalní stěny bylo zasekáno několik úrovní obranných ochozů. Kromě studny a objektu označovaného jako hladomorna byl přímo v masivu skály vyhlouben i větší počet místností. Mezi nimi vyniká takzvaná zbrojnice, jejíž strop podpírá několik obdélných sloupů a stěny u oken zdobí hrubě reliéfy. V obraně hradu hrála svou roli i voda rybníka při patě skály.

Sloup představuje jeden z nejsvébytnějších českých skalních hradů.

Podle Tomáše Durdíka - Encyklopedie českých hradů

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
 
Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

15.1.2021 08:00:00

Pěkně zachovalé tvrziště a zbytky zaniklé středověké vsi Rovensko najdete nedaleko Zbiroha v údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína. Dostanete se k němu po zelené turistické značce. Osada Rov...