V Mladé Vožici zasedali radní ve věži

[ title]
Stará radnice v Mladé Vožici stojí mezi kostelem sv.Martina a jihovýchodní částí náměstí. Jako původní radnice byla využita pozdně gotická věž, tvořící součást opevnění přilehlého kostela. Věž byla postavena pravděpodobně v době po zániku nedalekého hradu Mladá Vožice po jeho dobytí husity 5.dubna 1420 nebo v roce 1425. Tato hláska měla v historii mnoho funkcí, v jejím přízemí bylo umístěno skladiště soli, nad ním radniční síň a šatlava, v posledním patře obydlí pro hlásné, kteří dbali na bezpečnost města.

Stará radnice v Mladé Vožici

Po zániku dřevěné městské zvonice v období renesance byly ve věži zavěšeny zvony a věž dostala podobu zvonice. V letech 1658-60 probíhal zajímavý spor o to, zda věž patří k městské obci či ke kostelu. Vězení sloužilo až do roku 1853, radniční síň do roku 1872, kdy tato skromná radnice ukončila svou funkci a městská rada se přestěhovala do nové radnice v čp.80. Požární zbrojnice, která v přízemí nahradila sklad soli, sloužila do roku 1953, kdy se přestěhovala do nové budovy. Od roku 1986 jsou ve zvonici ještě další tři zvony.  

Patro poté sloužilo jako knihovna a šatna pro ochotníky. Dnešní podoba je výsledkem přestavby v roce 1904, zásluhu o tom má vožický rodák Karel Kavka, ředitel Vinohradské záložny v Praze. V letech 1991-1992 byla provedena generální oprava zvonice.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech , Moravy a Slezska II.Díl
            web města Mladá Vožice


(lh,turistické listy,foto archiv)