Zámek v Rožmitálu byl sídlem slavného diplomata Jaroslava Lva z Rožmitálu

[ title]
Zámek v Rožmitále pod Třemšínem vznikl renesanční přestavbou středověkého hradu stojícího na návrší obehnaném příkopem a velkým rybníkem. Raně gotický hrad založil ve třetí čtvrtině 13.století Oldřich z Rožmitálu, člen jedné větve rodu Buziců a podle tehdejšího zvyku ho nazval Rosenthal. Ze středověkého hradu se dochovala pouze hranolovitá věž s branou a části opevnění, ostatní zaniklo v pozdějších přestavbách. Později přešlo panství darem na pražské arcibiskupství. Od 16. stol. zde sídlil rod Lvů z Rožmitálu. Již počátkem 16. stol. nechal Zdeněk Lev z Rožmitálu postavit hlavní zámeckou budovu při hranolové věži a provedl i další úpravy.

Vstupní portály do zámku

Renesanční zámek byl budován od roku 1575. Při velké věži vznikl dvoupatrový trakt a další dvě kolmo přistavěná křídla vytvořila symetrický komplex soustředěný kolem nádvoří. Stavebníkem nového zámku byl Florián Gryspek z Grysbachu, v té době stavebník zámků v Nelahozevsi a Kacéřově. Odtud vycházejí formální podobnosti s těmito stavbami.

Pohled na zámek od rybníka

Roku 1660 zámek vyhořel a byl znovu přestavován. Po opravě prováděné v suchých formách venkovského empíru dostal dnešní podobu. Nicméně jeho poloha a klidná silueta, zdůrazněná vysokou věží s arkýři, svědčí o středověkém původu stavby.

Podle : Wagner Jaroslav, Hrady, zámky a tvrze středních Čech

(lh,turistické listy,foto archiv)