Hovory s kastelány: O zámku Litomyšl se Zdeňkou Kalovou

[ title]
Zámek Litomyšl je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Byl postaven v 60. až 80. letech 16. století Vratislavem Nádherným z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu Marii Manrique de Lara. V 17. a 18. století byly na zámku provedeny barokní úpravy za účasti předních umělců té doby. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. V roce 1999 byl zámek zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Historií objektu vás provede paní kastelánka Mgr. Zdeňka Kalová, a to v úterý 11. února v 17.00 hodin. Přednáška se koná v pražském sídle NPÚ v domě U Voříkovských (Liliová 5). Vstup na přednášku je zdarma.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)