Západočeská galerie zve na výstavu Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století

[ title]
Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuálně vypsané téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Josef Straka, Tiché štěstí, 1889, ZČG

Výstava se zaměřuje na fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění (Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Joža Uprka a mnozí další).

Václav Brožík, Dívka v řepném poli - Motiv z Roztok, 1899, ZČG

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší části výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy a živé obrazy a fotografování jako událost.

Jan Preisler, Kopaná, 1901-1902, ZČG

Autorem koncepce výstavy je profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, z níž pochází více než polovina zapůjčených děl.

Vojtěch Hynais, Studie Pallas Athény k obrazu Paridův soud, 1891, ZČG

Expozice připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek.

K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám.Výstava je připravována ve spolupráci s NG. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 20. února v 18 hodin ve výstavní síni „13“, Pražská 13, Plzeň.

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Eva Reitspiesová, Public Relations, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace


(lh,turistickelisty.cz,foto ZČG)