Přehradní most v Sedlici je ukázkou vzorného kamenického díla

Jen asi 4 km na jihozápad od Humpolce mezi obcemi Kletečnou a Sedlicemi je na Želivce tzv. "Velká" přehrada, nad níž se klene desetiobloukový kamenný most postavený v roce 1927 firmou Hlava a Kratochvíl. Most převádí místní komunikaci mezi obcemi Kletečnou a Sedlicemi ve čtyřmetrové šířce a délce 84 metrů. Most je rozdělen odběrní věží s kulatým oknem na dvě části: první o šesti a druhou o čtyřech půlkruhových obloucích se čtyřmetrovým vzepětím. Na straně od Kletečné zůstal na mostním vjezdu název firmy, na opačné straně byl nápis pracně odsekán - zůstal pouze letopočet.

Most v Sedlici

Nad většinou našich přehrad jsou postaveny lávky nebo i silniční vozovky, mosty jsou sice nedílnou součástí přehrad, přesto je však do naší sbírky zařazujeme - v některých případech jsou vjezdy na přehradní most vybaveny dokonce věžemi. Most nad sedlickou přehradou je ukázkou vzorného kamenického díla v době, kdy železobeton v mostním stavitelství začal definitivně nahrazovat kámen. Avšak právě zde se uplatňuje latinské aere diutior - tedy: nad kov trvanlivější (myslí se kámen). Zejména při náročné údržbě ocelových konstrukcí dáváme heslu starých Římanů stále více za pravdu.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...