Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech je zmiňován již v roce 1110

[ title]
V Rokycanech se nalézá kostel Panny Marie Sněžné, původně děkanský kostel, prvně zmiňovaný v písemných pramenech roku 1110. V 18.století barokně přestaven a v 19.století byla přistavěna věž.Děkanský kostel Panny Marie Sněžné je nejvýznamnější rokycanskou církevní stavbou.
Kostel Panny Marie Sněžné s mariánským sloupem

Kostel je prvně zmiňován ve zprávách o městě z roku 1110, kdy zde byl biskupský dvorec. Roku 1363 zřídil arcibiskup Arnošt z Pardubic při kostele klášter augustiniánů, který roku 1421 vypálili husité. V 15. století se stal kostel děkanským. V roce 1784 kostel vyhořel a následně byl roku 1788 přestaven architektem Ignácem Aloisem Janem Nepomukem Palliardim, Jeho kmotrem byl jeden z nejznámějších barokních architektů, Kilián Ignác Dienzenhofer. Věž byla nahrazena pouze dřevěnou zvonicí. Věž samotná byla přistavěna v letech 1821- 1823 pražským stavitelem Františkem Hegrem a roku 1856 zvýšena o jedno patro – čtvrté. Dnes má výšku 66 m.

Půdorys kostela

Kostel je bazilikální trojlodí s užším obdélným pětibokým presbytářem s obdélnou sakristií na severní straně a dvěma předsíňkami po obou stranách kostela. Presbytář a hlavní loď jsou sklenuty křížovou klenbou, boční lodě jsou zaklenuty plackami.

Hlavní rokokový oltář kostela

K vybavení kostela patří nádherný rokokový hlavní oltář, skládající se ze tří druhů mramoru, v rokokovém slohu z roku 1750, pocházející ze zrušeného pražského kostela sv. Michaela. Sochařská výzdoba je od Františka Ignáce Platzera. Po roce 1780 byl vytvořen obraz Panny Marie Sněžné J. Kramolínem. K pokladům kostela patří gotická zlacená monstrance, barokní stříbrná paprskovitá monstrance s drahými kameny a perlami a dva bohatě tepané zlacené stříbrné barokní kalichy. Z roku 1500 pochází gotický deskový obraz Snímání z kříže.

Mariánský sloup je ozdobou Masarykova náměstí v Rokycanech


Podle : Kol.,Umělecké památky Čech P/Š, díl třetí
            Podlaha Antonín, Soupis památek,politický okres rokycanský


(lh,turistické listy,foto archiv)