Řekněme si otevřeně, co to je Mapa roku. Je to soutěž, anketa nebo jsou to normální volby?

Na Západočeské univerzitě v Plzni, v prostorách Fakulty aplikovaných věd, se  koná 25. kartografická konference. Konference začne workshopy v úterý 5. září 2023. Vlastní program konference začne ve středu 6. září 2023 a bude pokračovat do čtvrtka 7. září 2023.

Častý autor příspěvků na webu TuristickeListy.cz Petr Skála na konferenci přednese příspěvek nazvaný   Co to je Mapa roku. 
Že trochu historie nikoho nezabije ...


Na Valné hromadě Kartografické společnosti ČR, jak se tehdy odborný spolek kartografů nazýval v roce 1997 v Olomouci, kde ve stejnou dobu pořádala i Kartografická konference byl v diskusi přednesen nápad volit Mapu roku. Ten šílenec, který to tehdy navrhl, přednesl i představu, kdo a jak by se hlasovalo o té navrhované Mapě roku. Na otázku z pléna, proč by zrovna kartografové měli  z vydaných kartografických děl za určitý rok volit ten nejlepší, navrhovatel odpověděl argumentem těžkým jako kráva. "Když ormitologové vyhlašují Ptáka roku, tak proč by kartografové nemohli mít Mapu roku."  Nápad nezapadl. Ve výboru byl pověřený člen výboru Vít Voženílek, aby sestavil pravidla pro udělování výročních cen  v tom patřičném roce vydavatelům významných kartografických děl.  Ta pravidla jsou úředně perfektní a najdete je zde ...Nutno dodat, že třebaže navrhovatel v roce 1997 na výročním srocení členů Společnosti zdůrazňoval, aby o Mapách roku hlasovali všichni členové spolku, Voženíkova pravidla byla sestavena tak, aby o výročních cenách rozhodovala odborná komise podle při vyhlašování soutěže zveřejněných regulí.  


Otázka číslo jedna ...

Proč o Mapě roku nerozhodují všichni členové České kartografické společnosti?Pokládám za důležité, aby se změnila pravidla posuzování a vyhlašování Mapy roku, ale ne u všech kategorií.

Navrhuji, aby se pravidla  jen pro kategorie  samostatná mapa  a Atlas či  soubor map změnila  tak, aby o nich hlasovali všichni členové Společnosti. Ostatní  kategorie  jako jsou  školní práce, školní kartografie a patrně i  digitální produkty by se pak  nadále  posuzovaly v porotě, která by byla  složená ze zástupců škol, které do hodnocení dodají práce svých studentů.  Kdo bude členem této komise si rozhodnou  na těch školách samotných. Pokud se k hodnocení přihlásí třeba jen dvě školy, bude komise dvoučlenná a k nim by přisedl předseda, kterého zvolí výbor Společnosti.

Volba  Mapy roku  v podobě samostatné mapy nebo atlasu či souboru map by probíhalo tak, že by  o nich  hlasoval každý člen Společnosti. Byla by to volba z předložené nabídky jen  jednoho  přihlášeného  titulu. Kolektivní členové reprezentovaní zástupcem nebo i dalšími členy kolektivu by měli dohromady stejně jako při hlasování na schůzi ČKS tři hlasy.
A jak by hodnocení členy, tedy Vámi,  probíhalo? Každý vydavatel, který by  přihlásil své kartografické dílo  do hodnocení v plénu kartografů,  by tak učinil ovšem  s tím, že by si sám k tomu dílu zajistil nejméně dvě  recenze od jinych  členů Společnosti. Čím by ti recenzenti byli proslulejší, tím by mohlo být dílo úspěšnější u hlasujících.

Přihlášené tituly s recenzemi by byly vyvěšeny nebo chcete-li zveřejněny  na webu  Společnosti, případně na dalších k tomu vhodných webech a na sociálních sítích. Ze strany vydavatele by šlo o prachsprostou kampaň. Na prezentaci by kromě autorizovaných recenzí měly být  v příloze  ještě určitě nutné fotografie obálky titulu,  případně pár stránek  díla, ofocená tiráž, z které by bylo patrné, že titul vyšel v roce, kdy se kartografická  díla posuzují. Pokud by vydavatel uvedl  ještě adresu, kde by byla možnost  si tam titul prohlédnout, to by pak byla senzace.   Nabízí se i spolupráce s nějakým úzce specializovaným knihkupectvím, ve kterém  by titul byl vystavený například  ve výloze po určitou dobu.

Průběžné výsledky hlasování každého z vás, by byly sice v době určené pro hlasování tajné, ale po uzavření hlasování by už bylo veřejné.  Vědělo by se tedy, kdo pro jaký titul  hlasoval. Kdybych byl vydavatelem mapy, která by při volbách Mapy roku záskala tři hlasy, tak by mne docela zajímalo, komu se ta mapa líbila. 

Za neúčast při  hlasování by se dotyční netrestali, neboť i to by bylo  vyjádření názoru člena Společnosti. 

Možná by mohli  být určení dva nebo tři regionální poradci, kteří by s vydavateli více spolupracovali, radili jim, aby nepřihlašovali do hodnocení titul, který nesplňuje dosud vnímaná pravidla třeba neuvedením  roku vydání, zjevným  porušením autorských práv a podobně. 

Otázka číslo dva ...

K čemu by tahle částečná změna volby Mapy roku z poroty na členskou základnu  byla dobrá?


a) Když se do akce Mapa roku zapojí skoro všichni členové Společnosti tím, že   jim umožníme hlasovat, je to pro ně vzkaz, že si  vážíme i jejich názoru.

b) Tím, že  hlasovat budou  všichni,  získá si hodnocení map větší pozornost jednak odborné veřejnosti ale i u dalších lidí, působících směrem ke kartografii v příbuzných institucích.

c) Rozšířením počtů lidí namočených do voleb Mapy roku přispějeme i ke zviditelnění samotného spolku, který tu akci pořádá, tedy  České kartografické společnosti a můžeme se těšit i na nové členy, kteří o Společnosti do té doby vůbec nevěděli. 

d)  Mezi některými neúčastníky dosavadních ročníků Mapy roku jsou bohužel i  dobří a schopní vydavatelé, kteří bojkotují Mapu roku s jednoduchým vysvětlením. Podle nich jde o volbu  map roku v prostředí akademického kabinetu bez hlubších znalostí krutých podmínek na knižním trhu. Nu  a pokud se někdy v minulosti  přihlásili, tak jim ta podle nich akademická porota Mapy roku nesdělila, proč jejich díla nebyla mezi alespoň nominovanými tituly.   

e) Čím více učinkujících, tím lepší popularizace Mapy roku v podmínkách, které se za 25
let rozmohly do neskutečných rozměrů. Když se předávaly diplomy za Mapu roku 1998 byl internet v plenkách, neexistovaly sociální sítě a ani webové stránky nebyly tak rozšířeny.

Otázka číslo tři ...

Mapa roku? Je to soutěž, anketa nebo je to volba?
Anketa je  franc.ouzštiny enquête [ankét], průzkum, šetření a jde o průzkum názorů. Informace získané anketou nelze zobecnit, protože v širokém pojetí je anketa pouhé  dotazování, sběru informací standardizovanými technikami. Většinou se při něm využívá anketní dotazník. Široké pojetí je blízké tomu, jak chápe anketu veřejnost, jak jsme si opsali z Wikipedie. 


Soutěž
je zápolení dvou nebo více stran o něco, co je cenné pro všechny soutěžící a čeho není dost pro všechny. Ve sportu jde o zápasy nebo turnaje, kde účastníkům jde o zisk vítězství a dalších hodnocení.

Volba  je   hlavním mechanismem  demokracie.  Zkrátka a dobře, budeme moci z nějaké nabídky  vybírat  v případě našeho  spolku nejlepší Mapu roku.

Otázka číslo čtyři  ...

Proč Mapa roku není uvedena Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí?


Pokusme se o jednoduchou definici ...

Mapa roku je od roku 1998 každoroční výroční  hodnocení tuzemské produkce kartografických děl rozdělených do pěti kategorií podle   pravidel, jak je sestavil profesor Vít Voženík, který komisi, která ta díla hodnotí, předsedá.

Otázka číslo pět   ...Publicita kolem Mapy roku  

Výsledky všech ročníků Map roku jsou zde ...

Otázka číslo šest   ...

Jiné ankety nebo volby kartografických děl Anketa 2 x 7 map a průvodců


O roku 1997  probíhá mezi členy České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu anketa 2 x 7 dříve ještě 3 x 7 map a průvodců. Její výsledky třeba za rok 2021 zveřejnily kromě webů věnujícím se sportu, turistice i cestování také časopisy například Turista nebo Geodetický a kartografický obzor, který výsledky zveřejňuje každoročně  dokonce již déle než deset let  ...

Mezi členy jsou novináři zpravodajství, rozhlasáci, fotografové, filmaři, autoři slovníkových hesel, průvodci ale i překladatelé a vydavatelé, editoři a podobně.  V minulosti byli členy Asociace i takové legendy jako básník a bohém Jarda Holoubek, rozhlasák Jaroslav Skalický nebo zpravodaj ČTK v zahraničí Bořek Homola.  Anketa Tourmap
Nápad ředitelůe festivalu Toufilm Josef Schütze a Jiřího Šumbery, jak rozšířit Toufilm v Karlových Varech o další zajímavost. Větší část soutěžních exponátu byla přivezena z Berlína z veletrhu cestovního ruchu. 

Expozice Tourmap na knižní veletrhu Svět knihy byla podobná jako na festivalu Toufilmu v Karlových Varech.Porota Tourmap v roce 2007 ...
TURISTPROPAG

Při vyhlašování výsledků soutěže TURISTPROPAG 2023 bylo připraveno předat 69 diplomů


Otázka číslo sedm   ...


Ukázka prezentace publikace usilující o Mapu roku 2023  ...
Jak se hlasuje o Sportovci roku,  v krasobruslení   Klub sportovních novinářů   zde ...

Sportovkyně roku 2022Sportovkyně roku 2023Závěr s trochou legrace ...Mapa roku 1518?

Zápis z jednání komise Mapa roku 1518, které proběhlo  3.3.1519 v Praze.

Kladyánova mapa  nebyla zvolena  Mapou roku 1518, neboť je orientována na jih, byla vytištěna mimo území současného Česka v Norimberku a není na ni zobrazena Uhříněves, slavné to bydliště profesora Veverky.

Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu. Více na facebookovém profilu Petra Skály ...  zde .. .(Petr Skála pro TuristickeListy.cz, koláže a foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...