Ze Svojšice pocházeli předci Buška z Velhartic

[ title]
Gotická tvrz Svojšice se nachází v západní části vsi, ležící pod svahem Svatoboru, přibližně 5 km severozápadně od Sušice v okrese Klatovy. Ves Svojšice náleží k nejstaršímu osídlení Sušicka. Byla pojmenována zřejmě po Svojšovi, který je považován za předka pánů z Velhartic.

Prvním doloženým majitelem vsi je Ondřej ze Svojšic, zmiňovaný v roce 1366. Pravděpodobně Ondřej byl stavebníkem středověké tvrze, kterou on a jeho potomci obývali do konce 14.století. Původní sídlo stávalo pravděpodobně na ostrůvku uprostřed rybníka vedle současné tvrze. K dalším majitelům patřil Cíl ze Svojšic z rodu Běšinů z Běšin, kteří tvrz obývali až do poloviny 17.století. Jako panské sídlo se poprvé připomíná v roce 1543 a je popisováno jako tvrz s dvorem poplužním a pivovarem se sladovnou.

Pohled na tvrz od západu

Hlavní stavbou svojšické tvrze na břehu rybníka je dnes třípatrová věžovitá budova půdorysu obdélníka asi 9,5 x 14,5 m, krytá novější valbovou střechou. Vstup do přízemí rozděleného na dvě místnosti a osvětleného štěrbinovitými okénky je od západu. Dveřní otvor je osazen sedlovým portálem, nad nímž zůstal dochován zbytek erbovní desky.

Štěrbinovitá okénka osvětlují přízemí

Původní vstup do prvního patra byl na jižní straně dveřmi s osazeným původním sedlovým portálem. Přízemí a první patro mají trámové stropy. K původnímu vybavení patřila ve druhém patře velká okna se sedátky v nikách, na jejichž stěnách zůstaly zbytky původní výmalby ze 16.století. Pod současnou střechou se dochovaly otisky po příporách, které nesly zaniklý ochoz nad posledním patrem.

Půdorys přízemí a 1.patra podle J.Úlovce

Svojšická tvrz představuje široce rozšířený typ panského sídla ze druhé poloviny 14.století. Nad hospodářským přízemím  přístupným samostatným portálem přímo ze dvora se nacházela dvě obytná patra, v nichž ve druhém byla velká místnost vyzdobená nástěnnými malbami. Některé části vnějších stěn byly pokryty psaníčkovým sgrafitem.

Zpustlý renesanční zámek stojí v Mokrosukách

V závěru 19.století, kdy budova bývalé tvrze sloužila jako sýpka byla k jejímu severnímu průčelí přistavěna patrová podsklepená budova, tzv.zámeček, který slouží majitelům jako obydlí až do dněšní doby.

Podle : Kol., Encyklopedie českých tvrzí III.díl S-Ž
            Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska


(lh,turistické listy,foto archiv)