Bývaly slavnými Hradčany, dokud na nich sídlili čeští králové

Na fotografii staré 120 let je Chotkova silnice vybudovaná v letech 1831 - 32, která spojila Malou Stranu s Mariánskými hradbami a nahradila starou velmi příkrou úvozovou cestu zvanou Myší díra. Hlavní pozornost na fotografii však upoutá rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb Pražského hradu. A co se psalo o této naší největší památce v té době, to si můžete přečíst v následujícím textu:

„Královský hrad pražský, jedna z nejctihodnějších památek českých, v těch rozměrech, v jakých nyní jest, založen byl od Karla IV. roku 1333, ale již před tím stávalo v těch místech sídlo českých knížat. V letech 1484 -1502 dal jej obnoviti Vladislav II. od Beneše Lounského. Roku 1541 vyhořel, ale vystavěn byl znovu od Ferdinanda I. Nynější své rozsáhlosti a podoby nabyl stavbami a opravami vykonanými za Marie Terezie v letech 1757-1775.

Bývaly slavnými Hradčany, dokud na nich sídlili čeští králové, kteří nyní jen velmi zřídka a velmi nakrátko tam se stavují; naposledy ještě korunní princ Rudolf delší čas tam dlel. I úřad purkrabský, který jakožto první v království dodával lesku zámku královskému, od roku 1848 zrušen byl docela . . .

Třeba byl pohled na Hradčany odjinud, zejména od nábřeží Františkova, daleko velikolepější, přece nevyrovná se co do zajímavosti tomuto, od silnice Chotkovy, a ze strany od hradeb Mariánských, nejnověji bohužel zastavenému vysokými domy činžovními. Viděti odtud nejstarší části hradu, a z mohutného komplexu budov vyniká nejen krásný dóm svatovítský a bílé věže chrámu svatojiřského, ale také starobylé věže zámecké, jako čtyřhranná věž Černá vlevo, Bílá vzadu vpravo a kulatá Daliborka uprostřed. Odtud, poněvadž tudy je také výhled do Jeleního příkopu, kdysi zoologické zahrady královské, hrad svojí strnulostí a starobou připomíná nejvíc zašlou slávu a lesk, jemuž těšil se dávno, najmě za císaře Rudolfa II., a oddělen jsa košatými houštinami stromů od ostatních částí Prahy s ním sousedících činí dojem odloučené vznešenosti. Ze všech těch budov mimo oba chrámy nejpopulárnější je dosud Daliborka se svými pověstmi o rytíři Daliboru z Kozojed, který prý tam ve vězení housti se učil, pak za střechami skrytá »Zlatá ulička« přilepená na hradební zdi a protkaná pověstmi o alchymistech tam kdysi bydlivších“.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)

Omnibusy pro Pardubice

6.6.2020 10:00:00

Na jaře 1908 byly dodány firmou Laurin a Klement, akc. spol., z Mladé Boleslavi automobilní omnibusy určené pro trať Pardubice – Holice a Pardubice – Bohdaneč. Při předání bylo konstatováno, že v...

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...