Pražský hrad

Pokolení za pokolením od dávných dob, až do dnešních dnů, vzhlíželo vždy s tichou úctou a jistou zbožností vzhůru k bývalému sídlu českých králů.

Nebyla to jen jeho krása, jež pozvedala zraky domácích i cizích chodců vzhůru ke hradu. Obraz, nad nímž se cizinci zastavili v údivu, působil na příslušníky českého národa zcela jinak. Byl to a je symbol národní příslušnosti a hrdosti.

Hrad pražský, kdysi po desítiletí opuštěný a rok po roce pustnoucí, skvělý palác, na jehož rozsáhlých nádvořích mezi kameny rostla podle slov básníka „tráva, tráva zelená, travička zádumčivá“, ožíval v myslích a před duševním zrakem chodců minulých století vždy znovu skvělými postavami naší historie. Tady se chvěla nádhera korunovačních slavností, slavných soudů, počátku vítězných válek i polních tažení. Tady řinčely zbraně a tady zůstal zachován symbol moci a národní nezávislosti.

Mohutný a vznosný hrad, rozložený nad modrou hladinou Vltavy, je a bude místem, které musí vidět každý, kdo navštíví Prahu.

  
(kp, sportovnilisty.cz, foto: arch)


Omnibusy pro Pardubice

6.6.2020 10:00:00

Na jaře 1908 byly dodány firmou Laurin a Klement, akc. spol., z Mladé Boleslavi automobilní omnibusy určené pro trať Pardubice – Holice a Pardubice – Bohdaneč. Při předání bylo konstatováno, že v...

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...