Rotunda svatého Longina

[ title]

V ulici Na Rybníčku na Novém Městě v Praze 2 se nachází jedna z několika dochovaných pražských románských rotund. Uvádí se, že byla postavena na počátku 12. století, podle jednoho pramene ale zmínka o ní byla již r. 993 v listině kláštera břevnovského. Původně kostelík patřil k osadě zvané Rybník (Rybníček), která se v těchto místech rozvíjela od 10. století. V polovině 14. století byla osada připojena k Novému Městu, založenému Karlem IV., v těsné blízkosti rotundy byl vybudován nový kostel sv. Štěpána a rotunda byla přesvěcena na počest sv. Longina.

Rotunda svatého Longina (konec 19.století ?)
Rotunda svatého Longina (kresba od F. Chalupy z r. 1884)


Kresba je od F. Chalupy z r. 1884, černobílá fotografie je údajně z konce devatenáctého století.

                                                                                                                        
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)Koňská brána

Koňská brána

4.2.2020 10:00:00

Na horním konci Koňského trhu stávala Koňská brána, která byla vybudována jako součást Nového Města pražského ve 2. polovině 14. století z hliněného valu obloženého opukovými kvádry. Zbořená byla...

Koňský trh

Koňský trh

20.1.2020 10:00:00

Součástí Nového města pražského založeného císařem Karlem IV. v roce 1348 byl i Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Koňský trh byl městu určen jako jedno ze dvou hlavních tržišť. Na Karlově nám...

Čechův most

Čechův most

10.1.2020 10:00:00

V roce 1905 se začal stavět v Praze nový most přes Vltavu, který měl propojit Staré Město s Letnou a být prodloužením tehdejší Mikulášské třídy, dnešní Pařížské ulice, vzniklé v rámci asanace Žid...

Vánoční trhy v Praze

Vánoční trhy v Praze

7.1.2020 10:00:00

Vánoce - svátky lásky i pokoje jsou také svátky štěstí a tak ovšem i hojných dárků. Vánoční trhy v Praze mají staletou tradici. Na našich fotografiích je trh na Staroměstském náměstí v roce 1906....

Praha: Pohled na Hradčany z Františku

Praha: Pohled na Hradčany z Františku

6.1.2020 10:00:49

Starou Prahou můžeme nazvat tu část Prahy, která je na obraze. Zde, na konci příkře spadajícího ostrohu založila dle pověsti kněžna Libuše nový hrad nazvaný Praha, patrně od prahů či slapů, po kte...

Začátky automobilismu

Začátky automobilismu

23.11.2019 10:00:00

Sto dvacet let není v dějinách lidstva vůbec dlouhá doba, z hlediska vývoje automobilů za tuto dobu však došlo k ohromnému vývojovému skoku. Přelom devatenáctého a dvacátého století přinesl z h...