Historická mapa Čech ve 14.století

Když se v roce 1847 Česká královská společnost nauk usnesla, že k oslavě pětistého výročí založení Karlovy university vydá mapu Čech, navrženou Františkem Palackým, nikdo tehdy netušil, jaká to bude dlouhá cesta, než spatří světlo světa. Mapa měla zachytit stav českého království v době největšího rozkvětu, za vlády českého krále a římského císaře Karla IV.

František Palacký měl svůj návrh připraven včas a zadal dílo známěmu českému kartografovi Václavu Merklasovi. Ten však z neznámých důvodů vyryl pouze dvě třetiny mapy na měděnou desku a práci nedokončil. V této podobě bohužel mapa nemohla vyjít, neboť šlo o torso. Společnost nauk rozhodla v roce 1874 pod předsednictvím Františka Palackého o dokončení díla a pověřila prací historika Josefa Kalouska. Ten mapu doplnil a významně opravil. v Praze se nepodařilo získat mědirytce a tak bylo dílo zadáno Antonínu Knorovi z rakouského vojenského zaměpisného ústavu, který práci skvěle provedl. Mapa vyšla v roce 1875 dokonce ve dvojím vydání.

Vydání bylo rychle rozebráno a poptávka po něm přetrvávala. Za dalších osmnáct let bylo rozhodnuto o novém vydání a opět se ujal práce Josef Kalousek, který mapu doplnil a opravil na základě bádání historika Augusta Sedláčka, fenomenálního autora patnáctidílné práce o českých hradech. Dílo bylo vydáno v roce 1894 a náklad opět rozebrán. Dalšího vydání se dočkalo až v letech 1972 a 2000.

(lh,turistické listy, foto archiv)


Omnibusy pro Pardubice

6.6.2020 10:00:00

Na jaře 1908 byly dodány firmou Laurin a Klement, akc. spol., z Mladé Boleslavi automobilní omnibusy určené pro trať Pardubice – Holice a Pardubice – Bohdaneč. Při předání bylo konstatováno, že v...

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...