Říčanský hrad

V blízkém okolí Prahy jsou čtyři zříceniny hradů. Nejbližší je Nový hrádek, sídlo krále Václava IV. na samém obvodu Velké Prahy v Krčském lese. Pak je to hrad v Říčanech, zajímavý Jenštejn a Okoř.

Říčany je městečko, ležící na východ od Prahy, s rozlehlým náměstím, na němž stojí kostel sv. Petra a Pavla, barokní stavba s věží, krytou helmou. Na ostrohu, prudce se svažujícím do údolí potoka, stojí strmé zříceniny hradu, původního sídla pánů z Říčan, kteří hrad vystavěli na místě staré tvrze. Stavitelem říčanského hradu (1260-70) byl pravděpodobně Ondřej ze Všechrom, zakladatel rodu pánů z Říčan. Tento šlechtic byl věrným stoupencem Přemysla Otakara II. Nejprve se stal královým osobním komorníkem s funkcí jídlonoše a od roku 1260 zastával úřad nejvyššího komorníka. V písemných pramenech se Říčany poprvé připomínají k roku 1289.

Roku 1420 Žižka na cestě ku Praze dobyl hrad i městečko. Tehdy byl jat říčanský děkan a s několika mnichy augustiánského řádu upálen.

Husité na hradě zůstali, po jejich odchodu zůstal v majetku Pražanů a jeho význam klesal. V osmdesátých letech patnáctého století ho získali Trčkové z Lípy a po roce 1516 nechali zpustnout. Ve zprávě z roku 1544 je uveden jako pustý.

Dosud se vysoko zvedá mocná severní stěna hradního paláce a část západní stěny do dvou pater. V roce 1935, kdy byla pořízena naše druhá fotografie, bylo dobře patrné gotické klenutí stropu druhého patra i malba omítky. V hradním nádvoří stálo hospodářské stavení a dál v místě brány i v předbraní několik chalup. Do dnešní doby se dochovala část palácové stěny a zbytek zdi věže, která se nachází mezi dvěma domy. Ostatní dispozice byly pohlceny místní zástavbou.

Jak je dobře vidět, tak zbytky hradu statečně odolávají zubu času. Ta zbylá část zdí, kterou nerozebrali místní obyvatelé na stavbu svých domů, poté co se hrad stal pustým, musí mít velmi dobré pojivo, že spojení kamenů drží lépe a trvanlivěji než náš současný cement.Fotografie J. Eckerta je kolem roku 1895, druhá z roku 1935.
                                                                                                                             
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Omnibusy pro Pardubice

6.6.2020 10:00:00

Na jaře 1908 byly dodány firmou Laurin a Klement, akc. spol., z Mladé Boleslavi automobilní omnibusy určené pro trať Pardubice – Holice a Pardubice – Bohdaneč. Při předání bylo konstatováno, že v...

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...