Zákupy

[ title]

V mohutné hradbě hor, které v podobě věnce uzavírají na všech stranách naši zemi, je v popředí co do své krásy a co do svého původu Lužická vrchovina. Kdo jí prochází, vidí, že převládající horninou této geologické oblasti je pískovec, kvádrový pískovec, jehož měkčí části byly účinkem erose, vody, mrazu a větru rozryty a odplaveny nebo odneseny, tvrdší partie však vyčnívají nad své okolí jako malebné skalní útvary, brány a bašty, které přispěly s okolním lesním porostem k tomu, že v této části severních Čech je tolik krajinné malebnosti a krásy.

Tak tu vznikla zejména Juliina výšina na úpatí Ralska, celé Kummerské pohoří, Sloní skály u Jitravy, Krkavčí kameny u Ojvína, sám Ojvín, mohutné skalisko se svrchovaně malebnými zříceninami hradu, kláštera, chrámu, a u Švojkova mezi Borem a Zákupy i celý skalní hrad Sloup, který je jakoby vytesán v mohutném sloupu pískovce. Avšak vedle zbytků křídového moře, které v době druhohor zalilo celé severní Čechy, je tento kraj doslova poset celými desítkami čedičových a znělcových kup, které nad starší vrstvy usazenin vyvřely v období velkých tektonických poruch a bouří jako houby po dešti nebo jako nesčíslné krtiny v měkkém náplavu lučin. Z čediče a znělce jsou i nejvyšší hory celé vrchoviny, tak Luž, Hvozd, Jedlová i Klíč a stejná hornina tvoří i Ralsko a oba vrchy Bezdězu. Avšak kromě celé té spousty jednotlivých vrchů, lemovaných na severu i pásmem ještědského pohoří, tu vznikly i některé podivuhodné zjevy geologické; z nich Čertova zeď, pocházející z třetihor, je opravdu nejkrásnější. A je zde také několik bran, jimiž lze vstoupit do Lužické vrchoviny a mezi nejzajímavějším určitě patří Zákupy.

Zákupy
Zákupy - Morový sloup sv.Trojice
Zákupy zámek


Naše fotografie jsou z třicátých let minulého století, kdy v městečku žilo 1900 obyvatel a příjemné ticho zde rušily jen občas projíždějící auta a motocykly.
                                                                                                                         
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)První botanická zahrada v Praze

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

Říčanský hrad

Říčanský hrad

10.4.2020 10:00:00

V blízkém okolí Prahy jsou čtyři zříceniny hradů. Nejbližší je Nový hrádek, sídlo krále Václava IV. na samém obvodu Velké Prahy v Krčském lese. Pak je to hrad v Říčanech, zajímavý Jenštejn a Okoř....

Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn

7.4.2020 10:00:00

Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. století, patřící k nejvýznamnějším moravským hradům, leží čtvrt hodiny na západ od Nedvědic, severozápadně od Brna, na úzké ostrožně, která souvisí na západ ...

Okoř

Okoř

4.4.2020 10:00:00

V širokém údolí Zákolanského potoka necelých 15 km severozápadně od centra hlavního města Prahy, nedaleko obcí Čičovic a Čičoviček, jejichž okolí je známé svými rozmanitými archeologickými nálezy...