Litoměřická průvodkyně Jana Hattová za den vyjde s turisty celkem i tisíc schodů na věž Domu u Kalicha

Když navštívíte Litoměřice, tak si bez znalosti města budete myslet, že dům s kalichem na střeše věže, je církevní stavbou, ale není tomu tak. Jde o měšťanský dům původně s výčepem. Jeho majitel si, snad aby si měšťané nespletli, kam mají zamířit, postavil na stavbě věž ve formě poháru.  Dům tedy nemá na věži zvonici, tulipán ani hlásku. Ale je to prostě jakýsi historický propagační poutač s nabídkou bumbání.

Dům u Kalicha či Pod Baní tak patří mezi nejoriginálnější, nejen litoměřické, národní kulturní památky. Postavil ho italský stavitel Ambrosius Balli pro rod Mrázů z Milešovky už v 163. století. Stavbu charakterizuje věž s vyhlídkovou bání, ze které má návštěvník krásný výhled na město i okolí. Věž ve formě poháru původně upozorňovala kolemjdoucí, že v budově najde šenk a sklady vína. Rod Mrázů ale v době pobělohorské musel z náboženských důvodů opustit Čechy a z domu se stalo sídlo Solního úřadu. Později z něj udělali školu a nakonec v 19. století obecní úřad.

Protože je věž dřevěná, podléhá zubům času,  který  se na ní podepsal. Proto se  zastupitelé v Litoměřicích rozhodli celou stavbu postupně  renovovat. Musela se provést podrobná příprava, protože se i dnešní stavitelé a tesaři museli řídit středověkými postupy, a tak  dřevo z jedlí na věž nejprve máčeli ve stojaté a později v proudící vodě. Při práci také používali repliky dobových širočin a teslic. Teprve potom mohli vyměnit vadné segmenty krovu za nový materiál. Také měď, kterou následně znovu pokryli báň, museli před použitím uměle „postaršit“.

Během práce pracovníci objevili velice zajímavé předměty. Uznali, že by stálo za to je vystavit alespoň pro poučení  budoucí generaci. Tak vznikl nápad vytvořit „Expozici Kalich“. V tomto ohledu se však jedná o velice moderní přístup, který v sobě zahrnuje nejnovější trendy muzejnictví ale i prostor k prezentaci tradičního tesařského řemesla. Historii stavby tu najdete v tzv. dotykových informačních kioscích. V expozici vystavili také některé zde nalezené historické exponáty, mezi jinými i původní ciferník a hodinový stroj, původní hromosvod, tedy hrotnice a makovice, a ukázky tesařských prací. Nový ciferník a hodinový stroj, který normálně vidíte z náměstí, uvidíte zezadu. Navštívíte-li Litoměřice, určitě se vyplatí se pozeptat v infocentru, které najdete v tomto domě, prohlédnout si expozici a vyšplhat se až na vrchol dřevěné stavby. Odměnou pak budou úžasné pohledy na město i okolní půvabnou přírodu.

Jana Hattová referentka informační služby v Litoměřicích ve dnech, kdy se tu střídá jedna výprava za druhou, vystoupí několikrát na věž po schodištích, které mají při jednom výstupu dohromady 153 schodů.

   Jak říkám ...       "Už jsem za den po sedmi výstupech překročila dohromady tisícovku schodů," připomenula Jana Hattová, že i průvodkyně při své práci si mohou pěkně zacvičit a zadýchat.  

Tato zpráva vznikla ve spolupráci s  Českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu, která 6. června 2023 uspořádala pro některé své členy cestu do Litoměřic  a  návštěvu některých tamějších památek. 


TuristickeListy.cz byly v Litoměřicích,  ...které mají  ...


Počet obyvatel:  23 124
Nadmořská výška:136 metrů nad mořem
Rozloha: 17,99 km²(Petr Skála pro TuristickeListy.cz, foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...