Mapový znak vinice vytvořil učitel národů Komenský! Ať někdo dokáže, že to není pravda!


Často vídaným  mapovým znakem na katastrálních mapách nebo jiných mapách velkého měřítka zobrazující například na Mělnicku značné množství tamějších nemovitostí  na nichž se pěstuje vinná réva,   je znak pro vinici, který má dokonce svého autora. Na mezinárodní kartografické konferenci v Olomouci to ostatně v roce 2009 potvrdila tehdejší studentka doktorandského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze Lucie Šrajerová ve své vědecké práci nazvané " Kartometrická analýza polohopisné přesnosti geografického obsahu historické Komenského mapy Moravy ".

"Ano, mohu říci, že obrázek autora znaku vinice najdete na české bankovce. Komenský skutečně na své mapě Moravy v roce 1627 vyznačil vinice a použil pro ně podobný znak, jaký se dodnes používá na českých mapách. Komenského napadlo zobrazit na mapě Moravy kromě schematického reliéfu kopečkovou metodou, ještě vodstvo, sídla, výběr léčivých pramenů a lázní,  sklárny a železnorudné, zlaté i stříbrné doly a vinice. Protože na žádné starší mapě jsem obdobný znak neviděl, tvrdím, že mapový znak vinice vytvořil učitel národů Komenský! Ať někdo dokáže, že to není pravda," potvrdil tehdy  často citovaný bohužel již nežijící významný český kartograf profesor ČVUT Bohuslav Veverka.

Znak vinice není nijak složitý a je vyzobrazen jednoduše. Kolem kůlu se vine stvol představující révu ve tvaru písmene S. Komenský měl  svoji vinici jen trochu více kudrnatou, než je znak, který naleznete na současných mapách velkého měřítka.Našli jsme ještě jeden zajímavý před lety uveřejněný  poznatek tentokrát z České zemědělské univerzity. Tam každoročně studenti Fakulty životního prostředí konkrétně jednoho oboru na jednom ze svých cvičení z kartografie rovněž řešili stejný problém jako Komenský a navrhovali mapové znaky různých jevů. 

" Měli jsme mezi třiceti druhy mapových značek navrhnout pro svoji mapu mimo jiné i znak vinice. Většina z nás tu vinici však vykreslila symbolem zobrazující hrozen, třebaže známe dobře mapový znak, který se používá pro zobrazení vinice například na katastrálních mapách. Osobně si myslím, že hrozen je nezaměnitelný s jinou plodinou a možná názornější pro vinici," přiznal tehdy v článku uveřejněným na webu  Vimevite.cz  jeden ze studentů Tomáš Doležal.

Věděl o tom nebo to alespoň tušil samotný Komenský, že vymyslel mapový znak pro vinici? Otázkou  je, zda by se o tom chtěl bavit s Českou televizí.Komenského mapa Moravy o rozměrech 442 x 544 mm je v měřítku 1 : 470 000 pro síť, 1 : 520 000 pro kresbu. Mapa vycházela asi 150 let z více než deseti předloh. Její reprodukce případně jen výřezy z mapy najdete ve všech učebnicích kartografie, geografie a v dalších publikacích o Komenském nebo o historii Moravy.

Je nutné si při tomto  povídání o vyznačování vinic na mapách uvědomit, že pokud mapové znaky rozdělujeme na bodové, dále na délkové nebo-li liniové a na plošné, tak vinice patří mezi ty plošné znaky, neboť symbol vinice i Komenský zakresloval opakovaně na určité ploše mapy, která lokalizovala, kde ty vinice jsou.  
(Petr Skála pro SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...