Všechny diplomy ze soutěže Mapa roku 2022 jsou již v rukách jejich autorů včetně mapy Prahy veřejné dopravy

Česká kartografická společnost v roce 2023 uspořádala 25. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2022 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2022, jak už víte,  proběhlo za účasti široké kartografické komunity ve středu 3. května  2023 v Praze v budově vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5.

Všem úspěšným autorům nebo zástupcům vydavatelů byly diplomy za Mapy roku 2022 nebo nominační diplomy předány už začátkem května 2023 na slavnostním vyhlášení až na Mapu roku v kategorii samostatných kartografických děl. Nominovaní zástupci vydavatele firmy ROPID – Regionálního organizátora pražské integrované dopravy se na poslední chvíli omluvili z pracovních důvodů a tak diplom  převzal o pár dnů později autor mapy  František Brynda z odboru marketingu, z oddělení propagace.

Mapa pražské dopravy získala prvenství v kategorii samostatných map, do které  bylo přihlášeno 32 produktů od 13 vydavatelství a nominace obdrželo následných pět tematických map.

Turistická mapa Šumava – Pláně 1 : 25 000 vydaná  Geodézie On Line, spol. s r.o.

Mapa Top atraktivity Slezsko-Moravské pohraničí z firmy  SHOCart, spol. s r. o.

Mapa Výsledky vývoje tvrdého y
coby společné dílo Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Univerzity Palackého v Olomouci

a mapa  Železniční síť v České republice vydaná státní organizací Správá železnic,

Vítězným dílem však byla vyhlášena  publikace ...

Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID vydaná organizací  ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy

Mapa obsahuje přehledné schéma veřejné hromadné dopravy v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky zahrnuté do systému pražské integrované dopravy, včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barvu, což usnadňuje orientaci v mapě, zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Mapa je k dispozici ve formě skládaného letáku, který je zdarma k vyzvednutí v infocentrech, nebo ke stažení na webu pid.cz či ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy. Na zesvětleném mapovém podkladu z dat IPR Praha jsou liniovými znaky rozlišeny i druhy dopravního prostředku, zastávky a čísla linek. Mapa vyšla v nákladu 30 000 výtisků a vyšla v květnu 2022.  ROPID  vydá v květnu 2023 novou aktualizovanou mapu Prahy pro cestující Pražany a návštěvníky metropole.

O titul Mapa roku 2022  usilovalo ve všech kategoriích  celkem 17 producentů z celé České republiky a 25 autorů studentských prací z pěti vysokých škol. Počet přihlášených produktů v kategoriích bylo následné: Atlasy, soubory a edice map 23; Samostatná kartografická díla 32; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 9; Studentské kartografické kvalifikační práce 25; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 8. 

Diplom Mapa roku byl předaný v úterý 16. května 2023 přímo na pracovišti autora mapy Františka Bryndy z odboru marketingu, z oddělení propagace ROPIDu – Regionálního organizátora pražské integrované dopravy členem hodnotící komise Petrem Skálou, který o tom také pořídil tuto zprávu.   SportovniListy.cz rovněž napsaly  ...

O ocenění titulem Mapa roku 2022 usilovala i nominovaná kartografická díla pro turisty a návštěvníky Prahy

(Petr Skála pro SportovníListy.cz a TuristickeListy.cz, foto: Petr Skála)