Kostel sv.Kateřiny v Chrudimi byl součástí starého špitálu

Předměstský kostel sv.Kateřiny v Chrudimi byl původně špitální, s počátky snad v 2.pol.14.stol., dostavěný a upravovaný po etapách v l. 1516-1550, původně s dvojdílnou stanovou střechou a věží s podsebitím. Významný článek regionálního vývoje architektury 16. století.

Počátky kostela jsou snad v 2.pol.14.století, první zmínka o faře z roku 1461.přestavba presbytáře a budování lodi proběhlo zhruba kolem poloviny 15. století. Přestavba mezi léty 1516 – 1536 (Mistr Hanzar - nápis na empoře) a 1536 - 1550.Od dvacátých let 16. století při kostele působilo také literátské bratrstvo.

Kostel sv.Kateřiny

Orientovaný izolovaný kostel poblíž mostu přes Chrudimku. Síňové trojlodí s krátkým pětiboce uzavřeným presbytářem s věží se sakristií při JV nároží. Vnějšek podepřen jednou odstupněnými opěrnými pilíří. Zděný kamenný omítaný kostel, tvrdá omítka, arch. články, sokl, opěrné pilíře jsou pískovcové. I n t e r i é r : trojlodí se širší hl. lodí zaklenuto čtveřicemi polí křížové klenby s klínovými, dvakrát vyžlabenými žebry, s reliéfními zdobenými terčovitými svorníky. Boční lodi odděleny od hlavní lodi hrotitými arkádami na třech párech osmibokých pilířů zdobených prstencovými akantovými hlavicemi, podobně jsou zdobeny i konsoly , do kterých sbíhají žebra bočních lodí na východní zdi. kruchta při západním průčelí je nesena třemi segmentovými oblouky profilovanými na pilíří, podklenutá třemi poli křížové klenby. Na jejím plném kamenném parapetu je 12 čtvercových výplní s eliéfy poprsí proroků a evangelistů, (datováno rokem 1536). Obdobných 7 desk je vsazeno do stěn bočních lodí. Z bočních empor zachovány pouze konzoly, okna lodi jsou trojdílná s plaménkovými kružbami.

Půdorys kostela

Do podvěží je umístěna sakristie, zaklenutá dvěma poli křížové žebrové klenbys klínovými vyžlabenými žebry na maskových konsolách s terčovitými svorníky, s rozetu a hvězdou, vede sem sedlový portál s přetínanými pruty ostění. Nad triumfálním obloukem je freska Ukřižování, v dnešní podobě z 19. století. Presbytář je vyšší než loď, zaklenut polem s kápěmi závěru křížové klenby se štíhlými klínovými, jednou vyžlabenými žebry na štíhlých příporách s vyžlabenými hranami na figurálních hlavicích, s terčovitými svorníky. Na severní straně je bohatě sochařsky zdobený sanktuář při jedné z přípor, na jižní straně je malý výklenek ve vrcholu s jeptiškou. Dlažba kamenná.

Parapet kruchty

Krovy - před požárem byl na lodi dvoudílný krov tvaru čtyřbokých jehlanců, dnes stojatá stolice. Délka trámu 31 metrů, presbytéria 8,5 metru, lodi 22,5 metru, šířka presbytéria 45 metrů, lodi 12,5 metru.  Západní hlavní průčelí : uprostřed obdélný portál s mírně lomeným profilovaným záklenkem štuku, s dvěma postranními osmibokými sloupky s listovými hlavicemi, s hlavičkami lidskými a stranami vyžlabenými, v dolní a horní části s diamantováním, sloupky stojí na profilované desce, pod ní je sokl po stranách s mírně spadlou částí pokratou reliéf. vázami a stylizovanou květy. Ve cviklech portálu jsou bohaté kamenné rozety. Portál je završen profilovanou římsou krytou pílenou krytinou. Nad římsou široké, čtyřdílné okno s kružbou, nad ním je bohatě kružbově zdoběný slepý panel s malou římsou. Po stranách hlavního portálu jsou dva nakoso postavené opěrné pilíře nároží.

Podle : webu NPÚ
            Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...