Morový sloup v Chrastavě vytvořila dílna Matyáše Bernarda Brauna

Pískovcový sloup se sochou Panny Marie v Chrastavě v okrese Liberec byl postaven pravděpodobně v roce 1734. Jeho stavbu iniciovali občané Chrastavy v čele se starostou Johannem Georgem Kandlerem. Jako materiál byl použit pískovec z jitravského dolu a jeho autorem je dílna Matyáše Bernarda Brauna, nejvýznamnějšího sochaře barokních Čech.

Plastiky na soklu

Mohutný prolamovaný odstupňovaný pylon nese na vrcholu titulní plastiku Panny Marie, pod kterou sedí čtyři andělé. Po obvodu sloupu jsou sochy osmi světců, sv.Jan Nepomucký - patron Čech, horníků a rolníků, sv.Antonín Paduánský - patron manželství, žen, dětí a seniorů, sv.Vavřinec - patron pivovarníků, sklářů a učenců, sv.Florián - patron hasičů,hutníků,kominíků a pekařů, sv.Vít - patron Čech,herců,komediantů, ale i ochránce před bleskem, sv.Václav - hlavní patron země České, sv.Šebastián - ochránce proti moru, patron hrnčířů, zahradníků a vojáků, poslední je sv.Josef - patron tesařů,stolařů a řezbářů.

Plastiky na soklu

Morový sloup v Chrastavě byl postaven jako vděk těch, kteří přežili morovou epidemii 1590 a 1680.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J 1.díl
            Info tabule u sloupu

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)


PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...