Radnice v Čáslavi skrývá část lebky husitského vojevůdce Jana Žižky

Nová radnice v Čáslavi stojí na západním konci náměstí. Budova byla postavena v letech 1769-1770 v pozdně barokním slohu podle projektu pražského stavitele Josefa Wircha stavitelem Filipem Šedivým z Vilémova. Další stavební úpravy proběhly v letech 1804, 1836, kdy bylo zazděno přízemní podloubí, a v roce 1886.

Průčelí radnice

V roce 1929 byla v prvním patře radnice zřízena pamětní síň Jana Žižky z Trocnova. Dnes zde vedle městského úřadu sídlí také informační centrum a výstavní síň. V části je umístěna služebna městské policie.

Městský znak na fasádě

Radnice je dvoupatrová budova o devíti osách s přízemním zazděným podloubím, v jeho střední části se nachází zploštělý vstupní portál, korunovaný v 1. a 2. patře vysokou nikou s okny a balkonem. Nad úroveň střechy vystupuje štíhlá čtyřhranná věž s kopulí, pod kterou jsou umístěny ciferníky věžních hodin. Střecha je vystavena jako mansardová.

Část lebky Jana Žižky

Přízemí radnice je zaklenuto děma desítkami  plackovitých kleneb a jen z malé části segmentovými klenbami. Hlavní třídílné schodiště je opatřeno balustrádou a podesta má dvě plackovité klenby. V Žižkově síni je pietně uchována údajná kalva (část lebky) husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova a Kalichu.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska. 1. díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...