Tvrz Ostrov u Záp je zajímavým příkladem výstavného sídla pražských měšťanů

Zbytky kdysi významné tvrze Ostrov najdeme ve stejnojmenné vsi u Brandýsa nad Labem. Ves Ostrov existovala již ve 13.století a patřila k majetku strahovského kláštera.

Tvrz je poprvé výslovně zmiňována roku 1398, kdy patřila pražským měšťanům. Před husitskými válkami ji na čas získali pražští kanovníci, ale brzy se vrátila do měšťanských rukou. V roce 1453 ji získal Václav Hrzán z Harasova. Od 80. let 15. století se majitelé často střídali, až tvrz roku 1509 koupil císař Rudolf II. a připojil ji k brandýskému panství. Od té doby byla tvrz využívána jen k hospodářským účelům. V 19. století byla postupně zbořena věž a další stavby.

Půdorys tvrze

Tvrz byla založena v rovinatém terénu a ze tří stran ji chránily rybníky. Nejstarší stavbou je obdélný palác, ze kterého se dochoval valeně zaklenutý sklep se sedlovým portálem. Na přelomu 14. a 15. století byl na severní straně tvrze postaven nový dvouprostorový palác podepřený třemi pilíři. Dochovala se z něj zeď s okénkem v přízemí a zbytky prevétu v patře. K nádvorní straně paláce byla přistavěna oválná věž. Opevnění tvrze se nedochovalo.

Tvrz v Ostrově u Záp je zajímavým příkladem vývoje výstavného sídla, jaké si v okolí Prahy budovali zbohatlí měšťané.

Podle : Kol.,Encyklopedie českých tvrzí II.díl
            Kol.,Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy
            Durdík Tomáš, Sušický Viktor, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků- Střední Čechy

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)


PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...