Slovanské hradiště v Mikulčicích obohatí interaktivní model

Památka Slovanské hradiště v Mikulčicích obdržela od svého zřizovatele jímž je Jihomoravský kraj účelovou dotaci na rok 2017, na základě které pracovníci přistoupí k přípravě a zhotovení interaktivního modelu velkomoravského mikulčického hradiště. Interaktivní model hradiště bude vycházet z nejnovějších badatelských poznatků pracovníků mikulčické archeologické základny AÚ AV ČR a bude prezentovat mikulčický hrad v době největšího rozmachu v 9. století n.l. v souladu s výsledky 60tiletého výzkumu.  Uvedl pro Jihomoravskenovinky.cz PhDr. František Synek, vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Interaktivní věrně provedený model „Mikulčického hradu“ poskytne návštěvníkům jasnou a hmatatelnou představu o podobě a rozsahu raně středověkého knížecího hradiště obtékaného kanály řeky Moravy. Model umožní elektronickou (světelnou, zvukovou i animační) prezentaci jednotlivých částí hradiště (akropole, předhradí, velmožské dvorce, fortifikace) i konkrétních staveb. Rozsvícením objektu se usnadní identifikace jednotlivých objektů, současně může být spuštěna aplikace na LCD obrazovce s modelovou animací (počítačové animace a již zhotovené modely AV ČR). Takto budou prezentovány zejména kostely, knížecí palác, důležité fortifikační prvky jako brány a mosty, významná nálezová místa (významné pohřby, kultiště, monoxily...).

V pořadí 57. návštěvní sezóna na památníku Velké Moravy v Mikulčicích začíná 1. dubna. Také v současném čase zimních měsíců si můžete v pracovní dny dohodnout návštěvu a prohlídku s průvodcem nebo o víkendech hradiště navštívit k procházkám zasněženou krajinou.

(jv,jihomoravskenovinky.cz & lh,turistickelisty.cz,foto Slovanské hradiště v Mikulčicích)