Dačická brána ve Slavonicích byla renesančně přestavěna

[ title]
Dačická brána zvaná také Dolní, Bolíkovská či Červená se nachází severním směrem od západního konce Dolního náměstí. Věž brány je dnes čp.442, částečně zachovaný barbakán je čp.439. Původně gotická věž brány byla renesančně přestavěna. Patrně ve druhé polovině 15.století byla z čelní strany doplněna mohutným barbakánem. K její zásadní přestavbě došlo před druhou polovinou 16.století.

Dačická brána

V roce 1551 byla upravena do renesanční podoby a podle červených psaníčkových sgrafit dostala i název Červená brána. Její průjezd je volně přístupný, vlastní brána je přístupná veřejnosti a slouží jako galerie. Zbytek barbakánu obsahuje byty, a proto není veřejnosti přístupný. Hlavní část brány tvoří třípatrová věž s restaurovanými sgrafity v horních částech obou stran věže. Typický je vysoký stupňovitý štít, jeho průčelí je pokryto psaníčkovým sgrafitem. Barokizující dřevěná vížka s helmicí je zakončená špicí s makovicemi. Střední část komplexu brány byla zbořena v 19.století a je zastavěna třemi mladšími domy. Čelní tvář brány tvoří severovýchodní část barbakánu, upraveného na obytný dům. Objekt je jednopatrový a obsahuje dva nájemní byty. Vnitřní zdi a klenutí jsou až mladšího původu. Z původního barbakánu pochází pouze venkovní plášť, rovněž se zbytky sgrafit. Na místě protilehlé zbořené části barbakánu se dnes nachází obytný dům.

Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)