Most v Putimi posloužil i Švejkovi

Putim, o níž první zmínky se datují k roku 1092, leží asi 5 km na jih od Písku a proslavila jí zejména Švejkova anabáze. V obci je přes široký mlýnský náhon 23 metrů dlouhý a 6 metrů široký kamenný most o třech stlačených obloucích o šestimetrovém rozpětí. Most překlenuje ve výšce 3 metry nad hladinou náhon přivádějící vodu z Blanice.

Most v Putimi

Budova mlýna stojí ve stometrové vzdálenosti od mostu, avšak svému účelu již neslouží. Pilíře vyčnívají pouze necelý metr nad hladinu náhonu a jsou na povodní straně ve svých zhlavích zakulaceny. Nad oběma pilíři je po dvou otvorech čtvercového průřezu, samotná mostovka je odvodněna třemi páry kamenných žlabů. Celkově jde o velmi malebnou stavbu - svými plochými oblouky připomíná příjezdní zámecký most v Blatné. Parapet je kryt plochými deskami. Údajně měl být tento most postaven v roce 1864 - jeho stavbu nebyla schopna obec financovat, a tak prý investorem bylo město Písek. Neověřené zprávy udávají rok postavení dokonce o dvě stě let dříve - již koncem 17. století.

Silniční most v Kouřimi je technickou památkou 19.století

Druhá polovina uvedeného století však byla poznamenána hospodářskou depresí po třicetileté válce, kdy značná část Putimi byla opuštěna nebo zničena a podobná situace byla i v nedalekém Písku. Nedaleko mostu býval pivovar, který byl zrušen koncem 19. století. Regulační práce na řece Blanici byly prováděny v letech 1922-1926, technický stav putimského mostu koncem 20. století byl dobrý. Uvedená drobná komunikační stavba převádí přes náhon starou silnici z Písku přes Putim do Ražic a dále na Bavorov a Prachatice. Po postavení silničního obchvatu u Putimi a výstavbě nového prefabrikovaného mostu dnes slouží starý most pouze k zajíždění do obce Putim, zatímco zmíněný silniční tah se obci vyhýbá.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)