Pelhřimov je město různých stavebních slohů a také město rekordů

[ title]
Pelhřimov je okresní město v jihočeské části kraje Vysočina. Nachází se v údolí říčky Bělé v Křemešnické vrchovině. Zrození nepříliš významného biskupského města předcházel složitý sídelní vývoj. Ze Starého Pelhřimova založeného někdy ve 12.století, bylo tržní právo přeneseno okolo poloviny 13.století do tzv. osady svatovítské. Byla pravidelného oválného obrysu s pravoúhlou uliční sítí a lichoběžníkovým náměstím.

Náměstí v Pelhřimově

Památníkem prvních desetiletí Pelhřimova je kostel sv.Baroloměje, jehož věž tvoří hlavní dominantu města. Dochovaly se i dvě městské věže opevnění. Další dominantou je věž předměstského kostela sv.Víta. Opevnění města pochází ze 14.století a bylo podstatně zesíleno pod vlivem nedalekého Tábora.

Pelhřimov podle Johanna Venuta

Historické městské domy zůstaly částečně zachovány. Jejich vnější členění i uspořádání interiérů dokazuje pohnutý stavební vývoj od gotiky počínaje. Hlavní období přestavby hrazeného jádra i předměstí probíhalo v druhé polovině 16.století. Podnětem k ní byl velký požár v roce 1561. Všechny čtyři strany náměstí lemovaly arkády gotického nebo renesačního podloubí. Okolo roku 1550 vyrostl při západním okraji jádra zámek, který byl ještě v 16.století přeměněn na radnici. V Pelhřimově zanechalo na průčelích budov pozoruhodné stopy i pozdní baroko i klasicismus. Zejména skupina štítových domů na severní straně náměstí je značně působivá.

Kostel sv.Víta

Historické jádro Pelhřimova je poutavým reprezentantem nevelkého , převážně gotického a renesačního města, částečně v barokním šatu.V Pelhřimově vznikl Festival rekordů a kuriozit, který se pro Pelhřimov stal typickým. S ním souvisí i hojně navštěvované Muzeum rekordů a kuriozit se zajímavou expozic.


Podle : Kol., Československá historická města

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)