Sloup Nejsvětější Trojice zdobí náměstí ve Žluticích

[ title]
Sloup Nejsvětější Trojice ve Žluticích je jeden z nejvýznačnějších trojičních sloupů v západních Čechách, který vyniká kvalitou a slohovou pokročilostí kompozice. V půdorysném rozvrhu byl poprvé využit odkaz na symboliku Nejsvětější Trojice a poprvé se tak v Českém království objevuje dílo, inspirované řešením vídeňského trojičního sloupu Am Graben. Dílo efektní a detailně propracované velkolepě dotváří prostor náměstí.

Vrchol sloupu

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice vytvořil v letech 1701–1704 sochař a kameník Oswald Josef Wenda pravděpodobně podle návrhu malíře Petra Brandla nákladem hraběte Ferdinanda Hroznaty z Kokořova a města Žlutice. Sloup, inspirovaný vídeňským trojičním sloupem, je trigonální dispozice obláčkového typu z jemnozrnného pískovce. Celková výška sloupu je 13 metrů.

Sokl sloupu

Je doplněn plastickými oblaky, soškami andělů a hlavičkami andílků na vrcholu se sousoším Nejsvětější Trojice, tedy Boha Otce, syna Krista a Ducha svatého, ve spodní části jsou sochy českých patronů sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Ludmily. Nepřehlédnutelným prvkem sloupu jsou skleněné schránky na lucerny nad hlavami andělů držících kartuše s nápisy.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ,archiv)